Theo Tsappos

Theo Tsappos är praktikant på Frivärld under vårterminen 2024. Praktiken utgör avslutande termin för programstudierna med statskunskap som huvudämne vid Uppsala universitet. Han har även studerat internationella relationer vid Stockholms universitet samt nygrekiska vid Lunds universitet. Theo har ett brett intresse för säkerhets- och utrikespolitiska frågor vilket också är vad som motiverat hans studier.