Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

I Ryssland går Fru Justitia i Putins ledband

30 april, 2020
Kaa Eneberg, om ännu en ny vändning i fallet med den av politiska skäl åtalade forskaren Jurij Dmitriev. Den ryskkarelske människorättsaktivisten Jurij Dmitrievs mångåriga kamp mot det ryska rättsväsendet har drabbats av ett nytt nederlag. Rättsprocessen som äntligen efter många år ...

Läxan är att vi måste förvänta oss det oväntade

29 april, 2020
Anton Roos, om att Sverige i tider av såväl kris och konflikt som fred behöver ett väl rustat och adekvat totalförsvar. Sverige befinner sig i den värsta krisen sedan andra världskriget. Innebörden av dessa ord talar sitt tydliga språk, men ...

Löfven borde också tillsätta en Coronakommission

27 april, 2020
Claes Arvidsson, om att Norges statsminister Erna Solberg har tillsatt en oberoende kommission för att granska beredskapen inför och krishanteringen under Coronakrisen men också komma med förslag till hur pandemier bättre kan mötas. Gör Sverige rätt eller fel när det ...

När Ryssland hittar på om finska gaskammare i Karelen

25 april, 2020
Patrik Oksanen, om att viljan att skriva om historien bottnar i ett strategiskt intresse. Kan synen på vad som hände, med ockupationer och aggressioner, förflyttas så försvagas motståndskraften i väst. Rysslands hittepåhistoria om andra världskriget tar sig allt mer absurda ...

Historien upprepar sig igen och igen

24 april, 2020
Viktor Lundquist, om att Kinas agerande i Coronakrisen visar att det ligger i diktaturers DNA att undanhålla information och att ljuga. ”What is the cost of lies?” Så inleds fjolårets kanske mest hyllade och sedda TV-serie, Chernobyl. Av somliga användes ...

Fem kriser som påverkar världens medier

23 april, 2020
Claes Arvidsson, om en illavarslande framtid för mediernas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Pressfriheten minskar. Det förs nu en viktig diskussion om hur framför allt lokala media i Sverige ska kunna klara av att upprätthålla sin del av det demokratiska uppdraget ...

Wallmark och Schröder svarar om svensk biståndspolitik

22 april, 2020
Hans Wallmark och Magdalena Schröder, om att Sverige egenskap av att vara en stor givare till flera internationella organisationer måste kunna ställa krav för att värna våra intressen i en allt mer oförutsägbar värld. Sverige och världen står inför stora utmaningar ...

Corona visar att värnplikt behöver kompletteras med civil plikt

21 april, 2020
Magnus Haglund, om att Sveriges säkerhetspolitik måste ställa samhällets och medborgarnas säkerhet i fokus och inte bara handla om storleken på Försvarsmaktens budget. I dessa tider då staten och medborgarna står inför allvarliga säkerhetshot, kan det kanske verka något märkligt att ...

Replik till Wallmark: Coronakrisen och svenskt bistånd

19 april, 2020
Erik Lysén m fl företrädare för fem organisationer, om att akuta och långsiktiga åtgärder inte ska ställas mot varandra i biståndspolitiken. I stället behöver vi diskutera hur den kan göras mer snabbfotad och kombinera det humanitära med det långsiktiga. Som ...

Nu har Magdalena Andersson gjort det igen

17 april, 2020
Claes Arvidsson, om att när Totalförsvarets rekryteringsmyndighet inte får medel för att bygga ut prövningskapaciteten kan den inte leverera det politikerna beställer. Några kanske minns kanske TV-programmet Partaj med Margareta Sjödin i rollen som dum blondin med den stående repliken: ...