Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Intrycket är att implosion hotar analysgruppen

6 februari, 2020
Allan Widman, om att Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt medan den relativt samlade politiken vill ha leverans med betoning på markstridskrafter. Analysgruppen står och hackar. Intrycket från dagens möte är att implosion hotar. Försvarsmakten är tydlig med att man ...

Blir det verkligen ett markstridskrafternas försvarsbeslut?

5 februari, 2020
Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division. Skillnadsredovisning. Så lyder rubriken på den redovisning ...

Hur har ÖB räknat egentligen?

4 februari, 2020
Allan Widman, om att det är svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala området militärt försvar utan att det åtminstone till del sker till samma ändamål. Analysgruppen ägnar nu mycket tid åt att ...

Det civila försvaret måste utvecklas snabbare

3 februari, 2020
Pål Jonsson, om att regeringen inte klarat av att ta ansvar och skapa ett fungerande totalförsvar. Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen pekade flera myndighetsföreträdare på att utvecklingen av det civila försvaret går för långsamt. Regeringen måste nu ta ...

Sverige mer positivt till fördjupad europeisk försvarsintegration

2 februari, 2020
Calle Håkansson, om att aktivt svenskt deltagande ökar möjligheterna att påverka utformningen av framtidens europeiska försvarssamarbete. Den svenska inställningen till europeiskt försvarssamarbete har beskrivits som ‘’en motvillig baksätesförare’’men kanske börjar vi nu se tecken på ett en uppmjukad svensk position. ...

Efter Vladimir Putin kommer Vladimir Putin

1 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Sverige måste ta säkerhetspolitisk höjd för att Ryssland är en demokratur och kleptokrati med stormaktsambitioner. Plus ça change, plus c’est la même chose. Det är Putins Ryssland sammanfattad i Jean-Baptiste Alphonse Karrs sentens. Efter Putin kommer Putin. ...

Är det Scexit och Nexit som väntar efter Brexit?

31 januari, 2020
Mats Bergquist, om att Boris Johnson får ställa in sig på svåra förhandlingar med EU, men även växande missnöje i Skottland och på Nordirland. I dag, den 31 januari, är det slutdatum för Storbritanniens medlemskap i EU. Det firas av Brexit-anhängarna ...

Arktis – en nationell säkerhetsangelägenhet

30 januari, 2020
Viktor Lundquist, om hur stormakternas allt större intresse för Arktis påverkar svensk säkerhet. När Donald Trump i fjol signalerade intresse för ett amerikanskt köp av Grönland från Danmark höjdes det på en del ögonbryn. Trump må förvisso lansera en del ...

Örnen mot Draken – Maktkampen som kommer definiera 2000-talet

29 januari, 2020
Zebulon Carlander och Axel Hellman, om potentiella konflikter och utmaningar i kommande års kinesisk-amerikanska relationer. Maktbalansen i Östra Asien är i färd med att skifta. Det har inte minst märkts inom det militära området. Genom en kombination av strategiskt placerade ...

Öppet brev till Ann Linde om Raoul Wallenberg

27 januari, 2020
Både Sverige och Ryssland har undanhållit relevant information om Raoul Wallenbergs öde. De fyrtiofyra undertecknarna av det öppna brevet uppmanar utrikesminister Linde att agera. Bästa utrikesminister Linde, 75 år har nu gått sedan Raoul Wallenbergs heroiska uppdrag att rädda judarna ...