Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Patrik Oksanen är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Nytt hopp för Dmitriev när fallet flyttar till Sankt Petersburg

22 december, 2020
Justitiemordet på den ryske historikern Jurij Dmitriev, som kartlagt Stalinstidens massmord i Karelen, kommer att få ett nytt kapitel när ärendet flyttar från Karelen till St. Petersburg. Trots en dom på 13 årsfängelse så har stödet för Dmitriev växt rapporterar ...

Europa måste ta ett större ansvar för Arktis

21 december, 2020
EU måste ta en större roll för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis för det ska fortsätta “att vara en fredlig region” där bevarande av miljön och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand skriver Arba Kokalari som är ...

Grattis på födelsedagen SVR, dags att åka hem!

18 december, 2020
På söndag 20 december är det Tjekans födelsedag, det var då den sovjetiska hemliga polisen grundades av ”Järn-Felix” Dzerzjinskij. Tjekan var föregångare till NKVD som senare blev KGB och som idag är utrikesunderrättelstjänsten SVR och säkerhetstjänsten FSB. Födelsedagen firas av ...

Efterlängtad sanktionsmekanism på plats i EU

16 december, 2020
EU:s nya Global Human Rights Sanctions Regime har förbättringspotential men är ett steg i rätt riktning, skriver Olle Johnsson. Efter flera års diskussioner har EU:s ministerråd nu till slut beslutat att anta förslaget som innebär att EU får en egen ...

Detta kan Sverige lära av Finlands Nato-politik

14 december, 2020
Nato har åtminstone sedan 2015 gjort i ordning för ett snabbspår för Finland och Sverige att bli medlemmar i Nato där bilaterala försvarsgarantier från de större länderna skulle träda i kraft samma dag som ansökan om medlemskap lämnas in. Det ...

Johnson blickar framåt

11 december, 2020
Den brittiska försvarssatsningen bidrar dels till stärkt förmåga inom flera områden, men också till att förbättra den transatlantiska relationen, skriver Viktor Lundquist. Coronakrisen går hårt åt den brittiska ekonomin. Trots det annonserade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson för några veckor sedan ...

Höj ambitionerna för cybersäkerheten

9 december, 2020
Sverige bör sträva efter att bli ledande inom cyberteknologi. För att detta ska lyckas krävs bättre förutsättningar för näringslivet, skriver Ludvig Lundgren Filhm och Martin Bergman. I takt med att samhället digitaliseras och allt större delar av människors liv blir ...

Sverige behöver göra mer för Dmitrijev

8 december, 2020
Sverige behöver använda ordförandeskapet i OSSE för att lyfta frågorna om den negativa utvecklingen i Ryssland, det gäller bland annat det uppmärksammade fallet om historikern Jurij Dmitrijev som kartlagt Stalins massgravar i Karelen, det skriver riksdagsledamoten Maria Nilsson som är ...

Tiden inne för svenskt Nato-medlemskap

7 december, 2020
Med en ny amerikansk president är tiden inne för Sverige att göra Norge och Danmark sällskap i Nato. Ett svenskt medlemskap är avgörande för att bromsa den ryska aggressionen och ett viktigt steg för att vårt försvar ska utvecklas på ...

Finlands historia i Kalejdoskopet är tankeväckande

6 december, 2020
I boken Kalejdoskopet har professor Henrik Meinander samlat essäer som tillsammans utgör studier i Finlands historia. I en anmälan av boken konstaterar Robin Elfving att Kalejdoskopet ger uttryck för ett vidsynt perspektiv och det är tydligt att Sverige står författaren ...