Säkerhetsrådet
Ett angrepp på norsk demokrati är ett angrepp även på oss
Patrik Oksanen | 11 mars, 2021
Den konventionella krigföringens tid är på intet sätt förbi. Samtidigt växer sig andra typer av hot allt starkare, inte minst ...
Filip Haugland | 10 mars, 2021

Att bara utbilda fler värnpliktiga löser inte personalförsörjningen och inte heller höjer det vår förmåga till snabbt gripbara förband här ...
Lars Fresker | 9 mars, 2021
Den som tjänar mest på dagens svenska linje är Vladimir Putins Ryssland, konstaterar Bo Hugemark efter den utrikespolitiska debatten. Ryssland ...
Bo Hugemark | 8 mars, 2021

I veckan är det fyra år sedan värnplikten återinfördes i Sverige. Sedan dess har den tydligt satt sin prägel på ...
Jesper Lehto | 5 mars, 2021
Från en smal och spetsig krigsorganisation – till en bredare och mer uthållig. När Försvarsmaktens högkvarter blickar framåt spelar värnplikten ...
Jesper Lehto | 4 mars, 2021

Plikten var tänkt att bli ett komplement till frivilligheten. Det blev tvärtom. Plikt- och prövningsverket kallar tusentals ungdomar till mönstring ...
Jesper Lehto | 3 mars, 2021
Värnplikten löser inte alla problem, konstaterade utredningen, och föreslog en balans mellan frivillighet och plikt. Annika Nordgren Christensen, särskild utredare, ...
Jesper Lehto | 2 mars, 2021

Värnplikten är tillbaka med besked – men det innebär inte en återgång till en svunnen tid. Arméchef Karl Engelbrektson betonar ...
Jesper Lehto | 1 mars, 2021
Finland går mot slutspel i flygplansupphandlingen. “Bästa och sista buden” ska komma in i slutet av april skriver Yrsa Grüne-Luoma, ...
Yrsa Grüne-Luoma | 26 februari, 2021