Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Olof Ehrenkrona är tillförordnad redaktör och Margareta Barabash tillförordnad biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Brist på ledarskap förvärrade krisen

7 juli, 2020
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nyligen publicerat en redovisning av Sveriges krishantering under coronapandemin. Domen är tydlig – bristen på ledarskap förvärrade krisen. ”Coronapandemin är den värsta kris som har drabbat Sverige under efterkrigstiden, men den är inte den enda, eller ...

Det tysta folkmordet

6 juli, 2020
I skuggan av covid-19 och Hongkong fortsätter etniska minoriteter att förtryckas i Kina. De senaste larmen om påtvingad familjeplanering och försök till etnisk dominans visar att det numera rör sig om folkmord. Med anledning av covid-19-pandemin har världens ögon obevekligen ...

Så påverkar religiösa aktörer biståndet i Latinamerika

3 juli, 2020
Sverige fortsätter att satsa på Latinamerika och nya biståndsstrategier håller på att utvecklas. Det är välbehövligt, inte minst då man tidigare förbisett religionens roll i den regionala utvecklingen. 2016 avsatte regeringen nästan tre miljarder kronor till nya biståndsstrategier för Kuba, ...

EU måste stödja demokrati i Belarus

2 juli, 2020
Den nionde augusti hålls presidentval i Belarus och allt pekar på att Aleksandr Lukasjenko kommer att regera vidare. Samtidigt höjer delar av befolkningen nu rösten mot den sittande presidenten. Omvärlden bör lyssna och EU bör visa ett större engagemang för ...

Finlands sak är vår! Eller?

1 juli, 2020
Vad händer med det svensk-finländska försvarssamarbetet om den svenska regeringen inte klarar av att leverera den förväntade förstärkningen av Sveriges försvar? I Finland har debatten återigen tagit fart om den förestående moderniseringen av flygvapnet. Denna sker samtidigt som den finska ...

Margareta Barabash

30 juni, 2020
Margareta Barabash är verksamhetskoordinator på Frivärld och tillfällig biträdande redaktör för Säkerhetsrådet. Margareta har en kandidat i statsvetenskap och har även studerat Israel- och Mellanösternpolitik vid Tel Aviv University. Hon har en bakgrund som chefredaktör för Stockholm Journal of International ...

Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater

30 juni, 2020
Gunnar Hökmark, om att nu måste ett finansierat försvarsbeslut komma på plats. Nu måste vår gemenskap inom EU och med Nato diskuteras på nytt. Nu måste vi se världen som den är och det ansvar som följer av det. Vi ...

Putin stannar i Kreml men vi lämnar Säkerhetsrådet

29 juni, 2020
Claes Arvidsson och Viktor Lundquist, om att vi lämnar redaktörskapet för Säkerhetsrådet och att vi gör det med ett tack till alla som bidrar till att Säkerhetsrådet är ett kvalificerat forum för försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. 1:a juli kommer det ...

Spioneriet mot Sverige tog inte slut med kalla kriget

27 juni, 2020
Carolina Angelis, om att brandväggar, virusskydd och separata IT-system är nödvändiga och säkerhetshöjande åtgärder men det hjälper inte mycket om någon på insidan med access till informationen så att säga öppnar dörren för angriparen. Människan är och förblir den svagaste ...