Räcker våra Kina-strategier till för att skydda demokratin?

Sverige är en humanitär stormakt. Så har det ibland både på allvar och skämtsamt hetat när den svenska självbilden och dess innehåll diskuterats. Men nog finns det fog för epitetet. Sverige har på många sätt såväl i historisk som modern mening gjort avtryck genom att sätta det mänskliga och moraliskt rätta främst.

Unsplash. White chess game set. By SK.

Detta kan jämföras med en reell ekonomisk- teknisk, politisk och militär stormakt som Kina, som sin storlek och inflytande till trots alltjämt är inget annat än ett lilleputtland när det kommer till aspekter som rör den enskilda människans frihet och rättigheter.

Relationen mellan dessa två olika sorters stormakter har på senare tid kommit att prövas, inte minst i gränslandet där affärsrelationer och säkerhetspolitik överlappar varandra. Sverige har på senare tid, också i en europeisk kontext, tillhört den skara länder som tjänar som föregångsexempel och visat när säkerhetsintresset behöver komma först. Det gäller bland annat 5G-utbyggnaden, där kinesiska telekomjättarna Huawei och ZTE uteslöts som leverantörer i Sverige.

Men bara under de senaste månaderna och veckorna är det nog många med mig som reagerat på mer yrvakna reaktioner på uppenbara brister i säkerhetsmedvetande och beredskap. Det tycks onekligen som att säkerhetsskyddsanalyserna som görs inte alltid räcker till när det kommer till hoten som härrör från Kina. Ibland viktas dessutom säkerhetsaspekter lägre gentemot andra omständigheter. Kan man till exempel välja att inte ta emot besök från hitresta yrkesmänniskor för att de har sin hemvist i ett auktoritärt land? Eller gör man sig då skyldig till diskriminering och är det ett värre misstag isåfall, är ett exempel på en frågeställning som svensk offentlighet bara nu i dagarna tvistat om.

Det är tydligt att mer måste göras så att inte det som ursprungligen var tänkt att värna det humana perspektivet istället kan komma att bita oss i svansen och skapa hinder för att mer proaktivt skydda Sveriges inre säkerhet, intressen och befolkning.

När vi på Frivärld publicerar policy briefen “China’s Path: Where Does the Challenge to Western Liberal Democracies Lie and How to Approach it?” av internationella kinaexperten och forskaren Una Berzina-Cerenkova är det för att belysa behovet av ett fortsatt fokus på dessa frågor. Kina utgör ett – om än mer lågintensivt så likväl ökande – säkerhetshot för Sverige och för EU liksom den fria världen i stort.

Fil. Dr. Berzina-Cerenkova argumenterar att demokratiska länder behöver få en bättre samordning mellan olika delar av statsapparaten liksom att också mer informella nätverk inom bland annat forskning-, tech- och kultursektorn bör rustas med ökad kunskap i säkerhetsfrågor för att bättre kunna möta de kontakter och påverkan som sker.

För att Sverige ska kunna fortsätta identifiera sig som ett land som sätter det mänskliga och moraliska perspektivet främst och som samtidigt tar ansvar för sin långsiktiga säkerhet, är det av största vikt att vi inte nöjer oss med det som redan gjorts för att öka vår säkerhet gentemot hotet från Kina. Tvärtom behöver vi nu fördjupa och utveckla våra strategier men även se över våra ageranden i en lång rad av såväl större som mindre beslut på många olika nivåer i hela samhället.

Anna Rennéus Guthrie, chef tankesmedjan Frivärld.

Länkar

China is state most dangerous to its own citizens’ civil rights, report finds | China | The Guardian

Kinesisk delegation ville besöka svenska bergrum – nekades – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Bahnhof tackade nej till Kina – ville besöka bergrum |  Omni Ekonomi

Kinesiska staten vill inspektera svenska bergrum. Bahnhof stoppar besök i datacenter | Bahnhof

SVT avslöjar: Vattenfall granskade kinesisk affärspartner – missade partikoppling | SVT Nyheter

Breton urges more EU countries to ban Huawei, ZTE from networks | Reuters

Sweden: Freedom in the World 2023 Country Report | Freedom House

China: Freedom in the World 2023 Country Report | Freedom House