Demokratier i väst utmanas av ett mer aggressivt Kina – så kan Sverige agera

Publicerad 5 september, 2023

Xi Jinpings huvudsakliga mål är att få stöd nationellt och internationellt genom att betona nationalismen i Kina och få attraktionskraft utomlands för den kinesiska diasporan. Syftet är att lyfta fram Kina som en global konkurrent till västerländsk liberalism och framställa den kinesiska modellen som lyhörd och effektiv när det gäller att höja den ekonomiska tillväxten och att utse kompetenta ledare. Utmaningen för västerländska demokratier är hur den kinesiska modellen påstår sig leverera påtagliga resultat, utan att vara demokratisk.

I denna rapport analyserar Dr Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova Kinas strategier under ledning av Xi Jinping och hur de utgör en utmaning för västerländska liberala demokratier. I rapporten föreslår hon följande rekommendationer:

  • Att liberala demokratier bör anta en Kinapolitik som samordnas på nationell nivå för att kunna informera aktörer i behov av rådgivning och handledning.
  • Att arrangera workshops på nationell nivå för att ta fram och utveckla policies med syftet att informera och reglera inom områden av nationell betydelse för olika ändamål.
  • Att inrätta, bistå och främja nationella kunskapsnätverk om Kina.

Rapporten är på engelska.

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova är chef för China Studies Centre i Riga och chef för Asia Programme vid Latvian Institute of International Affairs, medlem i CHOICE och European Think-tank Network on China. Hon är författare till Perfect Imbalance: China and Russia (World Scientific, 2022 och redaktör för Discourse, Rhetoric and Shifting Political Behavior in China (Routledge, 2023).