Rapporter | Briefings

Världshandel, vapen och virus

24 oktober, 2022

Krig, pandemi och protektionism har satt handeln på prov. Först fick ett nytt coronavirus fabriker och hamnar att stänga, vilket skapade en propp i den globala ekonomins blodomlopp. Och precis när pandemin klingade av bröt ett krig ut mellan två av världens största råvaruexportörer, något som fått priserna på el, bränsle och mat att skena. […]

LADDA NER

Ett EU-ordförandeskap för Ukrainas sak

18 oktober, 2022

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförande i Europeiska unionens råd. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus som EU-ordförande. Sverige kommer då att ha en ny regering, vars viktigaste utrikespolitiska gärning bör vara att hjälpa Ukraina.  I den här policy briefen listar Frivärlds senior fellow Anders Åslund […]

LADDA NER

A New Security Landscape in Northern Europe: NATO’s Emerging Nordic Dimension

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER

Burden Sharing and Specialization After Sweden and Finland’s NATO Accession

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER

Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik

11 juli, 2022

Sveriges försvarsförmåga står och faller med kapaciteten att producera och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Denna förmåga äventyras av de kraftiga ”automatiska destabilisatorer” som är inbyggda i nuvarande energi- och klimatpolitik. Hälften av energiprischocken utgörs av hävstänger i skatter och av styrmedel som dränerar företag och konsumenter. I denna […]

LADDA NER

Taiwan i ljuset av Ukraina

25 maj, 2022

Taiwan och Ukraina befinner sig på många vis i en likartad position.  De hotas båda av en auktoritär granne som vill tillintetgöra dess suveränitet. Och liksom Ryssland så agerar även Kina alltmer offensivt i sitt närområde, inte bara genom hårdför retorik utan även i form av upprustning och provokativa militära handlingar.  Samtidigt finns det mycket […]

LADDA NER

59 PUNKTER FÖR VÅR SÄKERHET

24 mars, 2022

Det fanns en värld före 24 februari, men den världen är nu borta. I stället lever vi i en värld med mycket bred spännvidd mellan olika framtidsscenarier och där riskerna är större än någon gång sedan Sovjetunionens sönderfall.  Ett fullskaligt, folkrättsvidrigt ryskt invasionskrig rullar nu fram över Ukraina. Den europeiska säkerhetsordningen och den internationella rättsordningen […]

LADDA NER

Vägen mot isolerad militärdiktatur

21 januari, 2022

Malis militärjunta har brutit sitt löfte att hålla president- och parlamentsval i slutet av februari. I stället vill regimen ha en övergångsperiod på ytterligare fem år. Dessutom har juntan av allt att döma slutit ett avtal med den ryska paramilitära Wagnergruppen.  Mali är därmed att betrakta som en militärdiktatur, isolerad från omvärlden och i armarna […]

LADDA NER

An introduction to doable reforms

20 januari, 2022

Paraphrasing the first line of Anna Karenina, former Estonian President Toomas Hendrik Ilves argues that while all successful countries have reformed alike, each unsuccessful country finds its own excuses. In a new report for Stockholm Free World Forum, Ilves offers dos and don’ts for Belarus’s democracy movement as they plan future reforms.

LADDA NER

A Marshall Plan for Belarus

14 januari, 2022

Across eastern Europe, citizens are demanding democracy. Frightened by this change in people’s moods, autocrats like Alyaksandr Lukashenka are taking increasingly violent measures to suppress protests and to threaten the European Union.  Now, plans have to be made for the future relations between a Democratic Belarus and the EU, writes Andrius Kubilius in a new […]

LADDA NER