Rapporter | Briefings

Så skyddar vi de demokratiska valen bättre – 12-punktsprogram för att stärka demokratin i valtider

29 maj, 2024

Idag är valpåverkan ett allt mer växande hot mot demokratier världen över, och 2024 är ett år i en särskilt utsatt position. Intensiteten och tillvägagångssätten ökar i takt med den tekniska utvecklingen. Desinformationen riktar sig mot samtliga i samhället, men har ofta ett extra fokus på yngre generationer.  I rapporten “Så skyddar vi de demokratiska […]

LADDA NER

Ett starkare Europa kräver starkare ekonomier – Varför halkar EU efter?

29 maj, 2024

I rapporten ”Ett starkare Europa kräver starkare ekonomier – Varför halkar EU efter?” presenterar Fredrik Erixon, ekonom och chef för tankesmedjan ECIPE (European Centre for International Political Economy), en grundlig analys av varför och hur EU:s ekonomi har halkat efter och blivit omsprungen av andra under de senaste decennierna. EU:s andel av världsekonomin minskar och […]

LADDA NER

Så kan EU få 10 år av supertillväxt

29 maj, 2024

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, föreslår i rapporten ”Så kan EU få 10 år av supertillväxt”, en rad konkreta reformer EU bör genomföra för att säkerställa förbättrad ekonomisk tillväxt, åtgärder som sedan gör att unionen kan stå bättre rustad inför de alla hot den står inför. Några av de förändringar Fölster lyfter är: Ge länder […]

LADDA NER

Tracking the Russian Hybrid Warfare – Cases From Nordic-Baltic Countries

27 maj, 2024

In this report, the Stockholm Free World Forum has gathered experts from all Nordic-Baltic states to showcase examples of Russian hybrid attacks against our countries. Russia employs a broad variety of tools in these coordinated attacks, including disinformation, cyber attacks, pranksters, vandalism, sabotage, twisting historical narratives, and even leveraging the Russian Orthodox Church for malign […]

LADDA NER

IDÉSKRIFT: SÅ FÅR VI VÄRLDEN PÅ RÄTT VÄG

4 april, 2024

Vart är världen på väg? Med Rysslands krig i Ukraina och andra stormakter som flyttar fram sina positioner står den demokratiska världen inför många utmaningar av varierande karaktär, både externt och internt. Men mitt i det hotande och akuta pågår också en positiv utveckling som vi bör uppmärksamma och ta tillvara på. Så frågan är […]

LADDA NER

NYA I NATO – NÅGRA STARTPUNKTER FÖR SVERIGE

21 mars, 2024

I rapporten Nya i Nato – Några startpunkter för Sverige presenterar Frivärld en kort sammanfattning av några startpunkter för fortsatta samtal och analyser kring det svenska medlemskapet i Nato, dess inriktning och prioriteringar. Sverige blev slutligen, 75 år efter alliansens grundande, medlem den 7 mars 2024. Före det fullvärdiga medlemskapet hade Sverige samarbetat nära försvarsalliansen […]

LADDA NER

United we stand – A roadmap to create an urgently needed common Nordic – Baltic security culture for the era of multiple and complex crises and existential threats

8 januari, 2024

Den säkerhetspolitiska situationen förvärras allt snabbare i vår del av världen. Allvarliga hybridangrepp pågår redan idag. Om Ryssland tillåts vinna i Ukraina kan situationen snabbt bli existentiell även i Norden och Baltikum, med katastrofala samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Det nordiskt-baltiska (NB8) samarbetet, som Sverige tog över ordförandeskapet den 1 januari för, har aldrig varit viktigare och behovet av ett […]

LADDA NER

Euron – en fråga om svensk säkerhet

12 december, 2023

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, redogör i sin rapport Euron- en fråga om svensk säkerhet för de säkerhetsperspektiv som talar för att Sverige skulle gynnas av att införa euron. Tidigare utredningar om svensk euroanslutning har förbisett och underskattat flera aspekter som blivit allt tydligare med tiden, bland annat den svenska makropolitikens roll, och de ekonomiska argumenten för ett […]

LADDA NER

ETT EUROPA SOM SLUTER SIG: Handel, regleringar och industripolitik i en ny tid

11 december, 2023

I sin nya rapport Europa som sluter sig: Handel, regleringar och industripolitik i en ny tid ger Fredrik Erixon, ekonom och chef för tankesmedjan ECIPE, European Centre for International Political Economy, en översikt av den europeiska handels- och näringspolitiken och den nya regleringstunga och protektionistiska inriktning som EU slagit in på. Några av slutsatserna från rapporten: Ekonomisk framgång byggs genom ekonomisk […]

LADDA NER

ÖPPENHET – FÖR SÄKERHETS SKULL

8 december, 2023

Ekonomisk öppenhet ställs allt oftare mot säkerhetsrisker. Det ifrågasätts ofta om vi kan ha ett nära handelsutbyte med geopolitiska rivaler. Riskerna är reella, men vi är inte så beroende av handel med till exempel Kina som det ofta framställs som. Farorna hanteras inte bäst genom protektionism, utan genom att vänner av en öppen värld håller […]

LADDA NER