Rapporter | Briefings

IDÉSKRIFT: SÅ FÅR VI VÄRLDEN PÅ RÄTT VÄG

4 april, 2024

Vart är världen på väg? Med Rysslands krig i Ukraina och andra stormakter som flyttar fram sina positioner står den demokratiska världen inför många utmaningar av varierande karaktär, både externt och internt. Men mitt i det hotande och akuta pågår också en positiv utveckling som vi bör uppmärksamma och ta tillvara på. Så frågan är […]

LADDA NER

NYA I NATO – NÅGRA STARTPUNKTER FÖR SVERIGE

21 mars, 2024

I rapporten Nya i Nato – Några startpunkter för Sverige presenterar Frivärld en kort sammanfattning av några startpunkter för fortsatta samtal och analyser kring det svenska medlemskapet i Nato, dess inriktning och prioriteringar. Sverige blev slutligen, 75 år efter alliansens grundande, medlem den 7 mars 2024. Före det fullvärdiga medlemskapet hade Sverige samarbetat nära försvarsalliansen […]

LADDA NER

United we stand – A roadmap to create an urgently needed common Nordic – Baltic security culture for the era of multiple and complex crises and existential threats

8 januari, 2024

Den säkerhetspolitiska situationen förvärras allt snabbare i vår del av världen. Allvarliga hybridangrepp pågår redan idag. Om Ryssland tillåts vinna i Ukraina kan situationen snabbt bli existentiell även i Norden och Baltikum, med katastrofala samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Det nordiskt-baltiska (NB8) samarbetet, som Sverige tog över ordförandeskapet den 1 januari för, har aldrig varit viktigare och behovet av ett […]

LADDA NER

Euron – en fråga om svensk säkerhet

12 december, 2023

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, redogör i sin rapport Euron- en fråga om svensk säkerhet för de säkerhetsperspektiv som talar för att Sverige skulle gynnas av att införa euron. Tidigare utredningar om svensk euroanslutning har förbisett och underskattat flera aspekter som blivit allt tydligare med tiden, bland annat den svenska makropolitikens roll, och de ekonomiska argumenten för ett […]

LADDA NER

ETT EUROPA SOM SLUTER SIG: Handel, regleringar och industripolitik i en ny tid

11 december, 2023

I sin nya rapport Europa som sluter sig: Handel, regleringar och industripolitik i en ny tid ger Fredrik Erixon, ekonom och chef för tankesmedjan ECIPE, European Centre for International Political Economy, en översikt av den europeiska handels- och näringspolitiken och den nya regleringstunga och protektionistiska inriktning som EU slagit in på. Några av slutsatserna från rapporten: Ekonomisk framgång byggs genom ekonomisk […]

LADDA NER

ÖPPENHET – FÖR SÄKERHETS SKULL

8 december, 2023

Ekonomisk öppenhet ställs allt oftare mot säkerhetsrisker. Det ifrågasätts ofta om vi kan ha ett nära handelsutbyte med geopolitiska rivaler. Riskerna är reella, men vi är inte så beroende av handel med till exempel Kina som det ofta framställs som. Farorna hanteras inte bäst genom protektionism, utan genom att vänner av en öppen värld håller […]

LADDA NER

UKRAINAS ÅTERUPPBYGGNAD OCH FRAMTID: SÅ KAN SVERIGE GÖRA SKILLNAD

6 november, 2023

Anders Åslund, senior fellow Frivärld, har i sin senaste rapport Ukrainas återuppbyggnad och framtid: Så kan Sverige göra skillnad gett en översikt av Ukrainas nuvarande situation i förhållande till hur väst finansiellt stödjer Ukraina, vilka konkreta åtgärder som västvärlden behöver vidta för Ukrainas återuppbyggnad samt hur Sverige kan och bör bistå Ukraina i sin återuppbyggnad. Målsättningen […]

LADDA NER

TEMPERATURMÄTARE: DEN RYSKA EKONOMIN – VARKEN ROSOR ELLER KOLLAPS

17 oktober, 2023

I denna rapport redogör Anders Åslund, senior fellow Frivärld, för vilken betydelse omvärldens sanktioner haft på Ryssland och hur ser det ekonomiska läget ut framåt. För närvarande förefaller ekonomin ha stabiliserats, men ingen signifikant tillväxt är att vänta i överskådlig framtid och den stora kapitalflykten kan leda till en ny plötslig kris. I rapporten presenterar […]

LADDA NER

Lägesbild Taiwan: Kinesisk upptrappning, risker och avskräckning

5 oktober, 2023

I rapporten Lägesbild Taiwan: Kinesiska upptrappning, risker och avskräckning ger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, en överblick över Taiwans situation och vad Sverige och likasinnade stater kan göra för att bidra till att Kina inte väljer en militär lösning på Taiwanfrågan. I rapporten föreslår han följande rekommendationer: Tillsammans med andra skapa en gemensam närvaro i Taiwan med ”Friends of Freedom”. ”House of Sweden” […]

LADDA NER

Demokratier i väst utmanas av ett mer aggressivt Kina – så kan Sverige agera

5 september, 2023

Xi Jinpings huvudsakliga mål är att få stöd nationellt och internationellt genom att betona nationalismen i Kina och få attraktionskraft utomlands för den kinesiska diasporan. Syftet är att lyfta fram Kina som en global konkurrent till västerländsk liberalism och framställa den kinesiska modellen som lyhörd och effektiv när det gäller att höja den ekonomiska tillväxten och […]

LADDA NER