Så skyddar vi de demokratiska valen bättre – 12-punktsprogram för att stärka demokratin i valtider

Av Patrik Oksanen
Publicerad 29 maj, 2024

Idag är valpåverkan ett allt mer växande hot mot demokratier världen över, och 2024 är ett år i en särskilt utsatt position. Intensiteten och tillvägagångssätten ökar i takt med den tekniska utvecklingen. Desinformationen riktar sig mot samtliga i samhället, men har ofta ett extra fokus på yngre generationer. 

I rapporten “Så skyddar vi de demokratiska valen bättre – 12-punktsprogram för att stärka demokratin i valtider”, skriven av Patrik Oksanen, görs en grundlig genomgång i både vilka aktörer som ligger bakom valpåverkan och hur de går tillväga. Oksanen framhäver vikten av förebyggande åtgärder och lyfter områden som behöver ses över, såsom att granska brottslagstiftningen, förbättra polisens arbetssätt, stödja offer samt främja en kunnig och ansvarsfull journalistik. Vidare betonas behovet av att upprätta snabba processer för attribuering vid händelse av attack från främmande makt samt regelbundna utvärderingar av valpåverkan för att skydda demokratin i Sverige och världen i stort.

Patrik Oksanen är resident senior fellow vid Frivärld och ansvarig för CIDA. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.