Rapporter | Briefings

Vägen mot isolerad militärdiktatur

21 januari, 2022

Malis militärjunta har brutit sitt löfte att hålla president- och parlamentsval i slutet av februari. I stället vill regimen ha en övergångsperiod på ytterligare fem år. Dessutom har juntan av allt att döma slutit ett avtal med den ryska paramilitära Wagnergruppen.  Mali är därmed att betrakta som en militärdiktatur, isolerad från omvärlden och i armarna […]

LADDA NER

An introduction to doable reforms

20 januari, 2022

Paraphrasing the first line of Anna Karenina, former Estonian President Toomas Hendrik Ilves argues that while all successful countries have reformed alike, each unsuccessful country finds its own excuses. In a new report for Stockholm Free World Forum, Ilves offers dos and don’ts for Belarus’s democracy movement as they plan future reforms.

LADDA NER

A Marshall Plan for Belarus

14 januari, 2022

Across eastern Europe, citizens are demanding democracy. Frightened by this change in people’s moods, autocrats like Alyaksandr Lukashenka are taking increasingly violent measures to suppress protests and to threaten the European Union.  Now, plans have to be made for the future relations between a Democratic Belarus and the EU, writes Andrius Kubilius in a new […]

LADDA NER

En Kinastrategi för Sverige

14 december, 2021

Sedan Mao Zedongs död 1976 har Kina vuxit från ett land i extrem misär till en världsmakt med betydande förmåga ekonomiskt, teknologiskt, politiskt och militärt. Under Xi Jinpings ledning har den kinesiska regimen uppträtt allt mer aggressivt inte bara i sitt eget närområde, utan också gentemot länder som Sverige. De senaste åren har den kinesiska […]

LADDA NER

Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina

9 december, 2021

Svenska företag och lärosäten har alltjämt ett omfattande utbyte med Kina, samtidigt som de också påverkas av ökande politiska motsättningar. Ett exempel på detta är den bojkott som klädföretaget H&M utsattes för i början av 2021. I rapporten ”Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina” har Anna Rennéus Guthrie intervjuat […]

LADDA NER

CCTV – A Trojan Horse In International News Dissemination?

9 december, 2021

CCTV (China Central Television) är Kinas största tv-bolag, som i sin tur kontrolleras av kommunistpartiets propagandaorgan. Tack vare kontrakt med världsledande nyhetsbyråer, såsom AP och Reuters, har CCTV lyckats köpa sig tillgång till den globala nyhetsförmedlingen. Detta används flitigt för att sprida desinformation och propaganda på en större skala. Det skriver den norske journalisten Øystein Bogen […]

LADDA NER

En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad?

7 december, 2021

I december 2020 presenterade EU-kommissionen Lagen om digitala marknader (DMA), som syftar till att hantera plattformsföretag, konkurrens samt den lagstiftning som styr digitala marknader. Det tycks råda konsensus om att reformer vore på sin plats, men inte vad gäller vilka problem som faktiskt behöver lösas. Syftar DMA enbart till att reglera stora techbolag, eller handlar […]

LADDA NER

Achtung Europa!

2 december, 2021

Förr i tiden menade experter att Europa var  ”en ekonomisk gigant, men en politisk pygmé”. Med det menades att Europa saknade politisk och militär makt jämfört med USA, men kunde åtminstone hävda sin rätt globalt givet storleken på dess ekonomi. 2050 beräknas EU dock stå för mindre än en tiondel av världens samlade BNP, jämfört […]

LADDA NER

Europeiska unionen i Nato

15 november, 2021

EU har möjligheten att stärka både unionen och Nato genom att fokusera sina särkerhetspolitiska satsningar på att stärka det civila försvaret, snarare än bygga upp separata strukturer. Det menar Oskar Qvarfort, som i rapporten ”Europeiska unionen i Nato: en stärkt länk i det civila försvaret?” bland annat argumenterar för att granskning av investeringar i känslig […]

LADDA NER

The Belarusian Diaspora

8 november, 2021

Den politiska krisen som började i Belarus sommaren 2020 har förenat och politiserat diasporan. Numera finns en stadig brygga mellan den demokratiska oppositionen, diasporan och EU. I rapporten ”The Belarusian Diaspora And Its Role in Solving the Political Crisis” beskriver Alesia Rudnik utlandsbelarusiernas förändrade attityd till konflikten i hemlandet och hur det kan bidra till att […]

LADDA NER