Rapporter | Briefings

BRIEFING: Inställningen till Nato

27 november, 2017

En ny opinionsundersökning, utförd av Demoskop på uppdrag av Frivärld, visar att stödet för ett svenskt medlemskap i Nato fortsätter att öka. Det är nu endast en knapp majoritet som anser att Sverige bör stå utanför försvarsalliansen. Detta presenteras utförligt i en briefing som Frivärld nu lanserar. Texten redogör för hur synen på ett Natomedlemskap ser ut för personer i […]

LADDA NER

BRIEFING: Magnitskijlagen

21 november, 2017

Sergej Magnitskij anställdes av investmentbolaget Hermitage Capital Management (HCM), grundat av bland annat Bill Browder, för att undersöka en razzia företaget utsatts för av rysk polis. Magnitskij upptäckte då stölder av skattepengar från HCM, och fann bedrägeri- och korruptionskopplingar till högt uppsatta ryska statstjänstemän. När Magnitskij 2008 offentliggjorde dessa anklagelser blev han gripen, och dog […]

LADDA NER

EU och det nya Turkiet

13 juni, 2017

Den 16 april 2017 kommer att gå till historien som ett symboliskt datum för Turkiet och dess relation till Europa. Med ja-sidans seger i folkomröstningen stod det klart att landet fortsätter resan mot ett auktoritärt enmansstyre. Trots den växande klyftan mellan EU och Turkiet har relationen mellan de båda fortfarande avgörande betydelse i flera viktiga […]

LADDA NER

BRIEFING: Svenska FN-insatsen i Mali

14 mars, 2017

Hösten 2016 följde frilansjournalisten Annica Ögren den svenska delen av FN-insatsen i norra Mali som inbäddad reporter. Malimissionen är en av de blodigaste insatserna i FN:s historia, där olika separatistiska och islamistiska grupper kämpar mot varandra om kontrollen över ökenområdet Azawad. Ögren skildrar både konfliktens grymhet och de svenska soldaternas egna tankar om varför missionen […]

LADDA NER

Från förebild till varnande exempel

5 oktober, 2016

Inför det amerikanska presidentvalet har frihandel seglat upp som en av de mest brännande politiska frågorna. Genom kraftfull mobilisering försöker olika intressen att underblåsa den tilltagande skepsisen mot frihandel i allmänhet och frihandelsavtal i synnerhet. I rapporten ”Från förebild till varnande exempel – USA och frihandelsmotståndet” diskuterar Sara Norrevik det växande frihandelsmotståndet med utgångspunkt i den amerikanska […]

LADDA NER

Mot en geoekonomisk tidsålder?

5 september, 2016

I debatten om internationella relationer hörs allt oftare att den klassiska geopolitiken har kommit tillbaka. En historisk skillnad är dock att dagens slagfält mellan stater är minst lika mycket ekonomiskt som politiskt eller militärt. Geopolitik och ekonomi har närmat sig varandra. I den kommande rapporten ”Mot en geoekonomisk tidsålder? Om ekonomiska verktyg som maktmedel i världspolitiken” diskuterar Erik Brattberg geoekonomins växande […]

LADDA NER

BRIEFING: Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?

19 april, 2016

Sverige och Finland har inlett ett militärt försvarssamarbete. Såväl den svenska som den finländska regeringen har tydligt uttalat att samarbetet länderna emellan ska fördjupas. Det antyds att det ska omfatta hela skalan; fred, kris och krig. Hittills har dock svaren från politiker kring hur ett samarbete i krigstid skulle vara utformat varit svepande. I briefingen […]

LADDA NER

Natomotståndet i Sverige – vilka och varför?

27 januari, 2016

Efter Rysslands invasion av Ukraina och ökat aggressivt beteende i Sveriges närområde har frågan om svenskt medlemskap i Nato aktualiserats. Debatten är på många sätt unik: under kalla kriget var svenskt Natomedlemskap en ickefråga och även efter murens fall fortsatte motståndarsidan att ha ett starkt stöd i opinionen. På senare tid visar emellertid flera opinionsmätningar […]

LADDA NER

TTIP: ett geopolitiskt redskap i en multipolär världsordning

20 november, 2015

2013 inleddes förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det är sedan tidigare känt att TTIP har stor potential att bidra till ekonomisk tillväxt och jobb på båda sidor Atlanten. Ett potentiellt avtal skulle dock handla minst lika mycket om geopolitik som om handel. I en tid när Europa och USA står inför flera […]

LADDA NER