Rapporter | Briefings

A China Playbook for Europe

14 juni, 2021

Det kinesiska kommunistpartiet vill forma världen för sina ändamål. Därför använder regimen olika verktyg som syftar till att försvaga den liberala demokratin. Konflikten mellan Kina och väst är till naturen systematisk – inte nationell eller kulturell. Det är inte Kinas uppgång i sig som är problemet, utan Kinas auktoritära system. EU har gått från naivitet […]

LADDA NER

Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet

11 maj, 2021

När Ungern och Polen la veto mot EU:s långtidsbudget kom det som en chock för Bryssel. Där och då utmanades den gemensamma idén om EU. Är unionen primärt ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer som syftar till ekonomiskt utbyte? Eller är den snarare en slags förening, där den liberala demokratins grundprinciper är den minsta gemensamma […]

LADDA NER

Säkerhetsrådet Special: Värnpliktens återkomst

29 april, 2021

För fyra år sedan återinfördes värnplikten. Beslutet klubbades med bakgrund i en negativ omvärldsutveckling och Försvarsmaktens skriande behov av soldater och officerare. Med det senaste försvarsbeslutet signaleras tydligt att försvaret ska fortsätta växa – och värnplikten spelar fortsatt en central roll. I artikelserien Värnpliktens återkomst djupdyker Frivärlds Jesper Lehto ned i vad som har hänt, vad […]

LADDA NER

Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet

10 mars, 2021

Slutsatser Spridningen av felaktigheter och desinformation har tilltagit i takt med att världen inlett vaccineringen mot coronaviruset. Bakom spridningen finns både icke-statliga och statliga aktörer som sprider felaktigheter och vilseledande information, med olika syften. Anti-vaccinrörelsen ser coronapandemin som en unik historisk möjlighet för att nå ut med sitt budskap och har samlats kring tre centrala […]

LADDA NER

Detta vill vi med EU

2 mars, 2021

För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand. I rapporten Detta vill vi […]

LADDA NER

Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption

22 februari, 2021

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger långt ifrån fast. Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har ett halvdussin olika beskrivningar av den säkerhetspolitiska linjen använts av regeringen i regeringsförklaringar, utrikesdeklarationer och nu senast i totalförsvarspropositionen. Det visar Sten Tolgfors, tidigare försvarsminister, i rapporten ”Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”. Rapporten pekar på att ändringarna gjorts […]

LADDA NER

Så blir EU mer innovativt och entreprenöriellt

15 februari, 2021

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. Samtidigt lider unionen av en omfattande innovationskris, någonting som förvärrats under 2020 i kölvattnet av pandemin. För att bemöta utmaningarna behövs optimistiska alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. I Frivärlds rapport ”Så blir Europa mer innovativt och entreprenöriellt” presenterar Magnus Henrekson och Niklas […]

LADDA NER

Russia’s Victim Narrative

30 november, 2020

November 30th marks the beginning of the Winter War between the Soviet Union and Finland (30 November 1939 – 13 March 1940). 81 years later, the history of the war remains a burning issue which is being used by Russia for geopolitical purposes. In the new report “Russia’s Victim Narrative”, Professor Stefan Forss examines Russia’s narrative building around […]

LADDA NER

Frivärld remissyttrande om ny myndighet för psykologiskt försvar

24 november, 2020

Remiss på SOU 2020:29 från Frivärld 14:e oktober 2020 Till: ju.remissvar@regeringskansliet.se och JU.SSK@regeringskansliet.se. Diarienummer Ju2020/02293/SSK Frivärld – som är en tankesmedja inriktad på säkerhetspolitik, internationell politik och Europa och som ett led i detta arbete beskriver desinformationsaktiviteter, påverkansoperationer och hybridkrigföring i gråzonen – välkomnar utredningen SOU 2020:29. I den av svenska myndigheter beskrivna gråzonen så […]

LADDA NER

Den ryska cyberattacken mot Stortinget

23 oktober, 2020

Ad notam: Norska citat är på originalspråk. Övriga är översatta. Den ryska cyberattacken mot Stortinget Sammanfattning Den 13 oktober, drygt ett år före valet till det norska Stortinget, pekade den norska regeringen ut den Ryska federationen som skyldig till ett cyberangrepp mot Stortinget med syfte att komma över information från norska politiker. Mönstret att hacka […]

LADDA NER