Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik

Av Stefan Fölster
Publicerad 11 juli, 2022
22 sidor

Sveriges försvarsförmåga står och faller med kapaciteten att producera och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Denna förmåga äventyras av de kraftiga ”automatiska destabilisatorer” som är inbyggda i nuvarande energi- och klimatpolitik. Hälften av energiprischocken utgörs av hävstänger i skatter och av styrmedel som dränerar företag och konsumenter. I denna rapport visas att så stor osäkerhet vållas att gröna och andra investeringar läggs på is. Tvärtemot gängse bild är investeringar och produktion i svensk industri avtagande. Säkerhet och klimat skulle stärkas av reformer som rensar bland de värsta avarter av politiskt skapad ryckighet.

I rapporten föreslås därför fem omläggningar av energipolitiken som stärker Sveriges försvarsförmåga, verkar för ett bättre klimat samt gör så att Sverige undviker recession.

Stefan Fölster är senior fellow vid Frivärld, docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Han har tidigare varit adj. professor i nationalekonomi vid KTH, chefekonom vid Svenskt Näringsliv och VD för Handelns Utredningsinstitut.