Rapporter | Briefings

Kinas attacker för att tysta kritiker

2 september, 2020

Det kinesiska kommunistpartiet har slagit in på en långsiktig global strategi att kväsa yttrandefriheten. Runt om i väst attackeras debattörer och kritiker av regimen med syftet att tvingas till tystnad. Det handlar om att trycka tillbaka de röster som står upp för mänskliga rättigheter i områden kontrollerade av Kina, röster vilka ses som ett hot […]

LADDA NER

The Crackdown on Freedom in Belarus

14 augusti, 2020

Background  After winning in last Sunday’s presidential elections which were rejected as neither free nor fair by a unanimous world community, Belarusian president Aleksandr Lukashenko is facing the most severe challenge of his quarter of a century rule.  Since the election, Belarus is experiencing a widespread uprising. The first night of riots began with peaceful […]

LADDA NER

An Ideas-Based Globalization

23 juli, 2020

Is globalization dying? There is good news and bad news. Let us start with the bad: the world and global politics are in a bad shape, and the post-war framework for international economic governance is no exception. The International Monetary Fund, the World Bank, the OECD and other bodies relating to economic development are all […]

LADDA NER

Taiwan och Sverige

24 juni, 2020

När den svenska regeringen 1950 bytte från att diplomatiskt erkänna Republiken Kina, Taiwan, till att erkänna det andra Kina, Folkrepubliken, var de två alternativen lika varandra på minst ett sätt: båda styrdes av brutala diktaturer.  Nu ser läget annorlunda ut. Sedan Kuomintangdiktaturen började vika undan mot slutet av 1980-talet har Taiwan förvandlats till en exemplarisk […]

LADDA NER

Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront

29 maj, 2020

Påverkansarbete med leninistiska karaktärsdrag Kinesiska Kommunistpartiet (hädanefter “Kommunistpartiet”) är, enligt egen utsago, ett marxistiskt-leninistiskt parti. Ett kvarstående leninistiskt karaktärsdrag är att partiets agenda främjas genom en så kallad enhetsfront (统一战线). Kommunistiska internationalens fjärde kongress som hölls 1922, bara ett år efter att Kommunistpartiet i Kina grundades, fastslog att det fanns ett behov att skapa en […]

LADDA NER

Kremls historievapen

8 maj, 2020

Den 9 maj, segerdagen, har under Putins styre blivit ett allt viktigare instrument för patriotisk mobilisering och propaganda. Tyngdpunkten har förflyttats från att minnas offren till att fostra patriotiska värderingar. Genom att staten tagit över “Det odödliga regementets marsch”, som från början var ett gräsrotsengagemang, har marscherna kunnat exporteras över världen. Det mobiliserar ryssar och […]

LADDA NER

Controlling the Past

8 maj, 2020

In the height of the Covid-19 crisis in Russia, President Vladimir Putin signed a decree making it a criminal offense to destroy war monuments both in Russia and abroad. Soon after, Sergei Shoigu, Minister of Defense wrote a letter to the head of the Investigative Committee, Aleksandr Bastrykin, asking him to consider filing criminal charges […]

LADDA NER

Trumps epidemi och recession

9 april, 2020

I papern ”Trumps epidemi och recession”analyserar Frivärlds senior fellow Anders Åslund de globala institutionernas misslyckanden när det kommer till hanteringen av smittan. För att hantera en kris likt coronakrisen krävs starka internationella institutioner, någonting som inte har fungerat i praktiken, bland annat på grund av försvagade WHO och WTO, Trumpadministrationens nedskärning av Center for Disease Control […]

LADDA NER

Coronahjälp med flera syften

3 april, 2020

I rapporten ”Coronahjälp med flera syften” analyserar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen informationsaktiviteten kring hjälpsändningarna och hur den kombineras med den ryska och kinesiska desinformationen, som Frivärld beskrivit i en tidigare rapport. Sammantaget bidrar dessa aktioner till att skapa ett informationsbrus som är fördelaktigt för Kinas och Rysslands strävanden att flytta fram sina positioner i den pågående krisen. […]

LADDA NER

Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen

20 mars, 2020

I rapporten ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen” analyserar Patrik Oksanen och Henrik Sundbom hur olika aktörer bidrar till spridningen av felaktiga uppgifter kring Coronaviruset. Här återfinns stater men också ideologiskt och ekonomiskt motiverade aktörer. Den gemensamma nämnaren bakom agerandet är oftast att man upplever sig ha någonting att vinna på spridandet av desinformationen. Sammantaget målar desinformations-pandemin upp […]

LADDA NER