Rapporter | Briefings

Illicit Finance and National Security

18 november, 2019

In the brief Illicit Finance and National Security, Joshua Kirschenbaum visiting Fellow, Alliance for Securing Democracy, German Marshall Fund explores how authoritarian regimes and private actors have gained a greater understanding on how to use new methods of finance to further their goals. Furthermore, he points to several areas more exposed than others to these […]

LADDA NER

Underrättelsehotet mot Sverige

9 september, 2019

Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater, men i takt med försämrade säkerhetspolitiska förutsättningar har underrättelseaktiviteten ökat. I dag är den dock bredare än tidigare och drabbar större delar i samhället. SÄPO fastslår att underrättelseinhämtningen ökat kraftigt under de senaste åren, och att aktörerna har blivit djärvare. Det är flera stater som är involverade, […]

LADDA NER

Hongkongs kamp för självbevarelse

6 september, 2019

Demonstrationerna i Hongkong sommaren 2019 är de största i Kina sedan 1989. Våldet har ökat och regimen i Beijing beskyller “utländska krafter” för att uppvigla till färgrevolution. Sommarens konfrontationer har visat att Hongkongs medborgerliga rättigheter står på spel, och hur Kommunistpartiet är villigt att ta till en bred uppsättning hårda och mjuka medel för att […]

LADDA NER

Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme

11 juni, 2019

I Frivärlds rapport Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme ger Claes Arvidsson en historisk överblick över Socialdemokraternas förda utrikespolitik och hur Olof Palmes politiska arv än idag lever i den socialdemokratiska rörelsen. Han förklarar hur Palmeismen syns både i partiföreträdares retorik såväl som i utrikespolitiska beslut och hur nostalgin […]

LADDA NER

Hur demokratier bör hantera icke-demokratier

5 juni, 2019

Åren efter Berlinmurens fall präglades av optimism och en ny världsordning baserad på fred, globalisering och demokrati skulle byggas. Idag ser demokratiseringsprocessen ut att ha kommit  av sig och att historien tog en annan vändning. Sedan ett decennium tillbaka är demokratin på global reträtt och auktoritära idéer har fått ökat fäste och spridning världen över, […]

LADDA NER

Norge och EU

16 maj, 2019

Inför folkomröstningen om Brexit 2016 hävdade utträdesförespråkarna att Storbritannien behövde ”ta tillbaka kontrollen”. Norge-modellen har sagts vara ett alternativ för Storbritannien, men hur mycket kontroll innebär egentligen ett samarbete av detta slag? I den här rapporten granskar Claes Arvidsson Norges relationer med EU. Slutsatserna talar sitt tydliga språk. Genom EES-avtalet tvingas Norge i realiteten godta lagstiftning […]

LADDA NER

Split och misstro: Rysk påverkan inför EP-valet

15 maj, 2019

Inför vårens val till Europaparlamentet har ett flertal aktörer varnat för att externa aktörer kan komma att försöka påverka valet. Vårens val till Europaparlamentet är det första sedan Ryssland på allvar inledde storskaliga påverkansoperationer mot västerländska val, och det finns goda skäl för höjd beredskap. Samtidigt kan valet antas vara strategiskt underordnat nationella val. Vad […]

LADDA NER

Inre marknad, yttre styrka

14 maj, 2019

I Frivärlds rapport Inre marknad, yttre styrka redogör Håkan Jonsson för hur EU-samarbetet stärkt Europas konkurrenskraft. Europas näringsliv och europeiska värderingar är vinnare av en inre marknad med gemensamma regler. Om EU tappar denna fördelaktiga position kan det bli USA eller Kina som tar över ledarskapet i att sätta standarder och spelregler. Frågor om civila rättigheter i […]

LADDA NER

Det bortglömda valet

25 april, 2019

Tidigare kampanjer inför val har dragit uppmärksamheten till frågor som ligger bortom parlamentets agenda – ofta till och med EU:s agenda. Det finns liknande risker nu. Vi är på väg att göra även detta val till ett bortglömt val: partier undviker de frågor som skaver och som kräver hantering de närmaste fem åren. Resultatet kommer […]

LADDA NER

Drivers of Russian Grand Strategy

23 april, 2019

Russian leaders may not have something that would satisfy the Western academic strategy community as a deliberate “grand strategy,” but they nonetheless possess a strategic outlook and a theory of victory for this competition. That theory is based less on direct competition and more on raiding, a stratagem that holds promise for revisionist ambitions and […]

LADDA NER