Rapporter | Briefings

Drivers of Russian Grand Strategy

23 april, 2019

Russian leaders may not have something that would satisfy the Western academic strategy community as a deliberate “grand strategy,” but they nonetheless possess a strategic outlook and a theory of victory for this competition. That theory is based less on direct competition and more on raiding, a stratagem that holds promise for revisionist ambitions and […]

LADDA NER

The breakdown of nuclear arms control and its implications

18 april, 2019

American officials believe Russia began conducting flight tests of a missile, prohibited by the INF treaty as early as 2008. The U.S. informed NATO of Russia’s treaty breach in January 2014. At that time the particular missile type was not yet disclosed. This dispute between Russia and the U.S. was not solved and finally the […]

LADDA NER

Att försvara Sverige tillsammans: ett finskt perspektiv på Försvarsberedningens slutrapport

29 mars, 2019

Svenska försvarsbeslut påverkar både Sveriges och hela Östersjö-Arktisregionens säkerhet. Svenska politiker och Försvarsmakten tog under två decennier en rad ödesdigra beslut som bidragit till att äventyra rikets och dess grannars säkerhet. Arbetet som gjorts under de senaste åren har emellertid förbättrat Sveriges försvarsförmåga. Nu står Försvarsberedningen inför viktiga beslut, som även kommer att påverka grannländerna […]

LADDA NER

Användbart men otillräckligt: EU:s ramverk för granskning av utländska investeringar

14 mars, 2019

Europas och Sveriges säkerhet undermineras när strategiskt viktiga resurser övertas av företag som kan kontrolleras av främmande makter, i synnerhet Kina och Ryssland. EU har kommit till insikt att detta är ett problem och antog därför den 5 mars ett ramverk för säkerhetsgranskning av utländska direktinvesteringar. Även med det nya europeiska ramverket är det upp […]

LADDA NER

Skarp makt: Ryssland, Sverige och Nato

1 februari, 2019

Ryssland använder sig av skarp makt för att påverka Europeiska länders politik. Gällande Sverige handlar det om användande av hot och manipulation för att motverka ett svenskt medlemskap i Nato. Varför är Sveriges geopolitiska betydelse central för Ryssland? Hur använder Ryssland sig av skarp makt för att påverka svensk inrikesdebatt? Och är dessa metoder effektiva […]

LADDA NER

BRIEFING: Svensk teknologiöverföring till Kinas militära modernisering

23 januari, 2019

Den senaste tiden har Kinas ökande säkerhetspolitiska roll blivit allt mer uppmärksammad i Sverige vilket kunde bland annat ses på Folk och Försvars rikskonferens. Såväl försvarsministern som cheferna för MUST och SÄPO varnade för Kinas påverkan mot Europa. En nyckeldel av Kinas militära modernisering är att höja den teknologiska nivån vilket sker dels genom cyberspionage, […]

LADDA NER

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en […]

LADDA NER

Winning the Internet, Losing the Elections

8 november, 2018

Leading up to the Swedish parliamentary elections on September 9th 2018, the newly established radical far-right party Alternative for Sweden (AfS) came into the limelight. With its harsh rhetoric, questionable international contacts and a huge social media presence, AfS made for a thankful topic to cover for journalists. Nonetheless, election results showed that AfS failed to […]

LADDA NER

Kinas globala investeringar: Ekonomiska verktyg för politiskt inflytande?

28 september, 2018

Hur märks Kinas statskapitalistiska styre i kinesiska globala investeringar? Vad innebär de ökade kinesiska investeringarna politiskt och ekonomiskt för omvärlden? Hur bör västvärlden, EU och Sverige bemöta Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande i våra egna länder och internationellt? Dessa är några av de ämnen som behandlas i den nya rapporten Kinas globala investeringar: Ekonomiska medel […]

LADDA NER