Rapporter | Briefings

Afghanistan – vad nu?

30 oktober, 2021

Det vi har sett så här långt av de ”nya talibanerna” ger vid handen att de inte i någon väsentlig mening är mer progressiva än talibanstyret som hade makten över Afghanistan mellan 1996 och 2001. De har redan nu svårigheter att regera landet, och en humanitär kris är under uppsegling. I denna rapport beskriver Diana […]

LADDA NER

How to Break Lukashenka

27 september, 2021

On August 9, 2020, Aliaksandr Lukashenka, Belarus’s former president, stole the Belarusian presidential elections. The Western reaction was sharp and instant, but it took time to coalesce and react. One year after the theft of the Belarusian elections, it is time to review the Western policy on Belarus. In the brief ”How to Break Lukashenka” […]

LADDA NER

Draken som bytte taktik

30 augusti, 2021

Kinesiska ambassaden i Stockholm har ändrat sin taktik till följd av Frivärlds rapport  ”Kinas attacker för att tysta kritiker” (2020). Ambassaden har kraftigt minskat antalet attacker som läggs upp på ambassadens hemsida, för att istället mejla skribenter direkt. Det här innebär på inget sätt att kinesiska ambassadens försök att fostra svensk debatt till självcensur har […]

LADDA NER

Vid vägs ände – En plan B för Sveriges engagemang i Mali

22 juni, 2021

Sverige har sitt största militära engagemang utomlands i västafrikanska Mali. Dessutom beslutade regeringen i december 2020 om en ny biståndsstrategi för landet under perioden 2021–2025 om svindlande två miljarder kronor, vilket gör Mali till ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd.  Men sedan propositionerna om det militära deltagandet i franskledda Task Force Takuba och […]

LADDA NER

A China Playbook for Europe

14 juni, 2021

Det kinesiska kommunistpartiet vill forma världen för sina ändamål. Därför använder regimen olika verktyg som syftar till att försvaga den liberala demokratin. Konflikten mellan Kina och väst är till naturen systematisk – inte nationell eller kulturell. Det är inte Kinas uppgång i sig som är problemet, utan Kinas auktoritära system. EU har gått från naivitet […]

LADDA NER

Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet

11 maj, 2021

När Ungern och Polen la veto mot EU:s långtidsbudget kom det som en chock för Bryssel. Där och då utmanades den gemensamma idén om EU. Är unionen primärt ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer som syftar till ekonomiskt utbyte? Eller är den snarare en slags förening, där den liberala demokratins grundprinciper är den minsta gemensamma […]

LADDA NER

Säkerhetsrådet Special: Värnpliktens återkomst

29 april, 2021

För fyra år sedan återinfördes värnplikten. Beslutet klubbades med bakgrund i en negativ omvärldsutveckling och Försvarsmaktens skriande behov av soldater och officerare. Med det senaste försvarsbeslutet signaleras tydligt att försvaret ska fortsätta växa – och värnplikten spelar fortsatt en central roll. I artikelserien Värnpliktens återkomst djupdyker Frivärlds Jesper Lehto ned i vad som har hänt, vad […]

LADDA NER

Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet

10 mars, 2021

Slutsatser Spridningen av felaktigheter och desinformation har tilltagit i takt med att världen inlett vaccineringen mot coronaviruset. Bakom spridningen finns både icke-statliga och statliga aktörer som sprider felaktigheter och vilseledande information, med olika syften. Anti-vaccinrörelsen ser coronapandemin som en unik historisk möjlighet för att nå ut med sitt budskap och har samlats kring tre centrala […]

LADDA NER

Detta vill vi med EU

2 mars, 2021

För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand. I rapporten Detta vill vi […]

LADDA NER

Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption

22 februari, 2021

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger långt ifrån fast. Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har ett halvdussin olika beskrivningar av den säkerhetspolitiska linjen använts av regeringen i regeringsförklaringar, utrikesdeklarationer och nu senast i totalförsvarspropositionen. Det visar Sten Tolgfors, tidigare försvarsminister, i rapporten ”Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”. Rapporten pekar på att ändringarna gjorts […]

LADDA NER