Europeiska unionen i Nato

Av Oskar Qvarfort
Publicerad 15 november, 2021
28 sidor

EU har möjligheten att stärka både unionen och Nato genom att fokusera sina särkerhetspolitiska satsningar på att stärka det civila försvaret, snarare än bygga upp separata strukturer. Det menar Oskar Qvarfort, som i rapporten ”Europeiska unionen i Nato: en stärkt länk i det civila försvaret?” bland annat argumenterar för att granskning av investeringar i känslig infrastruktur, stärkt skydd mot cyberangrepp och minskat beroende av import från enskilda stater ligger i ländernas gemensamma intresse och rör områden där EU redan har lagstiftande kompetens.

Oskar Qvarfort arbetar som research associate och koordinator på Frivärld.