En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad?

Av Joakim Wernberg
Publicerad 7 december, 2021

I december 2020 presenterade EU-kommissionen Lagen om digitala marknader (DMA), som syftar till att hantera plattformsföretag, konkurrens samt den lagstiftning som styr digitala marknader. Det tycks råda konsensus om att reformer vore på sin plats, men inte vad gäller vilka problem som faktiskt behöver lösas. Syftar DMA enbart till att reglera stora techbolag, eller handlar det om att skapa utrymme för konkurrens, innovation och entreprenörskap?

I rapporten ”En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad?” ger Joakim Wernberg ett nytt perspektiv på plattformsföretag och deras roll i en digitaliserad ekonomi. Rapporten är uppdaterad på så vis att den är relevant för när Europaparlamentet röstar om DMA i mitten av december.

Joakim Wernberg är forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum.