Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet

Av Karin Svanborg-Sjövall
Publicerad 11 maj, 2021
5 sidor

När Ungern och Polen la veto mot EU:s långtidsbudget kom det som en chock för Bryssel. Där och då utmanades den gemensamma idén om EU. Är unionen primärt ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer som syftar till ekonomiskt utbyte? Eller är den snarare en slags förening, där den liberala demokratins grundprinciper är den minsta gemensamma nämnaren?

Det är exempel på frågeställningar som utforskas av Karin Svanborg-Sjövall i essän ”Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet”.

Karin Svanborg-Sjövall är författare och debattör. 2014-2020 var hon VD för Timbro. Tidigare har hon bland annat arbetat som kanslichef för Folkpartiet i Europaparlamentet. Hon är numera fristående kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida.