Rapporter | Briefings

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en […]

LADDA NER

Winning the Internet, Losing the Elections

8 november, 2018

Leading up to the Swedish parliamentary elections on September 9th 2018, the newly established radical far-right party Alternative for Sweden (AfS) came into the limelight. With its harsh rhetoric, questionable international contacts and a huge social media presence, AfS made for a thankful topic to cover for journalists. Nonetheless, election results showed that AfS failed to […]

LADDA NER

Kinas globala investeringar: Ekonomiska verktyg för politiskt inflytande?

28 september, 2018

Hur märks Kinas statskapitalistiska styre i kinesiska globala investeringar? Vad innebär de ökade kinesiska investeringarna politiskt och ekonomiskt för omvärlden? Hur bör västvärlden, EU och Sverige bemöta Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande i våra egna länder och internationellt? Dessa är några av de ämnen som behandlas i den nya rapporten Kinas globala investeringar: Ekonomiska medel […]

LADDA NER

Informationspåverkan: exempel, lärdomar och slutsatser inför valet 2018

21 augusti, 2018

Valet 2018 har aktualiserat frågan om illegitim informationspåverkan som riktas mot vårt samhälle. Ryssland är den statsaktör som ägnar sig mest åt att försöka påverka Sverige. Vilka mål har Ryssland? Vilka metoder använder man sig av? Hur har landet lyckats påverka svenska medier, myndigheter och politiska partier? Och hur kan samhället agera för att uppnå […]

LADDA NER

En ny transatlantisk handelspolitik: Hur ska Trumps tullar bemötas?

29 juni, 2018

Den 29 juni släpptes en ny briefing från Frivärld, skriven av Fredrik Erixon. Donald Trumps omfamnande av protektionism och införandet av nya tullavgifter på europeiskt stål och aluminium har försatt Europeiska unionen i en svår sits. USA och EU kan vara på väg mot ett eskalerande handelskrig, vilket både skulle orsaka ekonomiska kostnader och anstränga det […]

LADDA NER

Globalisering i protektionismens tid

19 februari, 2018

Under senare år har globalisering och frihandel blivit allt mer ifrågasatta. Protektionistiska strömningar utmanar internationalism och fria flöden. Inte sällan används termer som ”globalist” som skällsord om förespråkare av liberal demokrati och marknadsekonomi. Det finns kort sagt behov av att påminna om de fördelar som globaliseringen och liberaliseringen av marknader fört med sig, runt om […]

LADDA NER

Vilse på fredens hav

12 januari, 2018

Diskussionen om huruvida Sverige ska skriva på avtalet om ett globalt kärnvapenförbud, The Nuclear Ban Treaty (NBT), har blottat en djup spricka i den svenska regeringen. På den ena sidan står försvarsminister Peter Hultqvist, som menar att Sveriges försvarssamarbeten inte under några omständigheter får äventyras. På den andra står utrikesminister Margot Wallström, som vill att […]

LADDA NER

BRIEFING: Inställningen till Nato

27 november, 2017

En ny opinionsundersökning, utförd av Demoskop på uppdrag av Frivärld, visar att stödet för ett svenskt medlemskap i Nato fortsätter att öka. Det är nu endast en knapp majoritet som anser att Sverige bör stå utanför försvarsalliansen. Detta presenteras utförligt i en briefing som Frivärld nu lanserar. Texten redogör för hur synen på ett Natomedlemskap ser ut för personer i […]

LADDA NER

BRIEFING: Magnitskijlagen

21 november, 2017

Sergej Magnitskij anställdes av investmentbolaget Hermitage Capital Management (HCM), grundat av bland annat Bill Browder, för att undersöka en razzia företaget utsatts för av rysk polis. Magnitskij upptäckte då stölder av skattepengar från HCM, och fann bedrägeri- och korruptionskopplingar till högt uppsatta ryska statstjänstemän. När Magnitskij 2008 offentliggjorde dessa anklagelser blev han gripen, och dog […]

LADDA NER

EU och det nya Turkiet

13 juni, 2017

Den 16 april 2017 kommer att gå till historien som ett symboliskt datum för Turkiet och dess relation till Europa. Med ja-sidans seger i folkomröstningen stod det klart att landet fortsätter resan mot ett auktoritärt enmansstyre. Trots den växande klyftan mellan EU och Turkiet har relationen mellan de båda fortfarande avgörande betydelse i flera viktiga […]

LADDA NER