Rapporter | Briefings

Follow the money and end up in real estate in strategic areas

6 januari, 2020

In this brief, Follow the Money and end up in real estate in strategic areas, Patrik Oksanen, senior fellow at Stockholm Free World Forum, explores how laundered Russian money is channelled to various real estate projects across Finland and Sweden. He further elaborates on how these properties often are located in areas with strategic importance, […]

LADDA NER

Ett ensamt Europa? EU:s roll i handelskrigets tid

13 december, 2019

I rapporten Ett ensamt Europa? EU:s roll i handelskrigets tid, beskriver Emanuel Örtengren, programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, vilka utmaningar EU står inför när handelskrig och ekonomisk protektionism som grundas i nationalism får en större roll i världen. I rapporten beskrivs de viktigaste handelpolitiska skiljelinjerna som existerar mellan USA och EU, men även hur de […]

LADDA NER

Ett ensamt Europa? En vittrande transatlantisk länk

12 december, 2019

I rapporten Ett ensamt Europa? En vittrande transatlantisk länk beskriver Frida Granath, verksamhetskoordinator på Frivärld, hur den transatlantiska länken har börjat att krackelera och hur en ny transatlantisk agenda på säkerhetsområdet för USA och EU skulle kunna se ut, samt hur Sverige borde förhålla sig. Frida Granath är verksamhetskoordinator på Frivärld. Utöver det studerar hon en […]

LADDA NER

Strike First and Strike Hard? Russian Military Modernization and Strategy of Active Defence

2 december, 2019

In the brief Strike first and strike hard? Russian military modernization and strategy of active defence, Karsten Friis Senior Research Fellow and Maren Garberg Bredesen, Junior Research Fellow at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), discusses the evolution of the Russia military capabilities and concept of active defence. The strategy of active defence was […]

LADDA NER

Challenges of modern deterrence and Swedish interests

25 november, 2019

In the brief Challenges of modern deterrence and Swedish interests, Leo Michel, Non-resident senior fellow at Atlantic Council, explains the basics of military deterrence and further elaborates on how the geopolitical shift and technological advancements have changed the concept of deterrence since the Cold war era and what its new intricate features are, especially concerning […]

LADDA NER

Illicit Finance and National Security

18 november, 2019

In the brief Illicit Finance and National Security, Joshua Kirschenbaum visiting Fellow, Alliance for Securing Democracy, German Marshall Fund explores how authoritarian regimes and private actors have gained a greater understanding on how to use new methods of finance to further their goals. Furthermore, he points to several areas more exposed than others to these […]

LADDA NER

Underrättelsehotet mot Sverige

9 september, 2019

Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater, men i takt med försämrade säkerhetspolitiska förutsättningar har underrättelseaktiviteten ökat. I dag är den dock bredare än tidigare och drabbar större delar i samhället. SÄPO fastslår att underrättelseinhämtningen ökat kraftigt under de senaste åren, och att aktörerna har blivit djärvare. Det är flera stater som är involverade, […]

LADDA NER

Hongkongs kamp för självbevarelse

6 september, 2019

Demonstrationerna i Hongkong sommaren 2019 är de största i Kina sedan 1989. Våldet har ökat och regimen i Beijing beskyller “utländska krafter” för att uppvigla till färgrevolution. Sommarens konfrontationer har visat att Hongkongs medborgerliga rättigheter står på spel, och hur Kommunistpartiet är villigt att ta till en bred uppsättning hårda och mjuka medel för att […]

LADDA NER

Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme

11 juni, 2019

I Frivärlds rapport Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme ger Claes Arvidsson en historisk överblick över Socialdemokraternas förda utrikespolitik och hur Olof Palmes politiska arv än idag lever i den socialdemokratiska rörelsen. Han förklarar hur Palmeismen syns både i partiföreträdares retorik såväl som i utrikespolitiska beslut och hur nostalgin […]

LADDA NER

Hur demokratier bör hantera icke-demokratier

5 juni, 2019

Åren efter Berlinmurens fall präglades av optimism och en ny världsordning baserad på fred, globalisering och demokrati skulle byggas. Idag ser demokratiseringsprocessen ut att ha kommit  av sig och att historien tog en annan vändning. Sedan ett decennium tillbaka är demokratin på global reträtt och auktoritära idéer har fått ökat fäste och spridning världen över, […]

LADDA NER