Rapporter | Briefings

Rysk psykologisk krigföring i Lettland

23 februari, 2015

De ryska propagandakampanjerna i de baltiska staterna är en del av det moderna hybridkriget. Med desinformation via medier och kulturella program ska allmänhetens motståndskraft försvagas och ytterst politikerna påverkas att fatta beslut som tillgodoser ryska intressen. De ryskspråkiga minoriteterna utnyttjas som verktyg och partier korrumperas. Rapporten Rysk psykologisk krigföring i Lettland sammanfattar och analyserar en central del av den nya ryska militärdoktrinen. Detta är lärdomar med […]

LADDA NER

Isolationism eller interventionism?

2 februari, 2015

Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts liksom nedskärningar i försvarsbudgeten. Samtidigt har utmaningarna från Kina och Ryssland ökat. Det förra kalla krigets bipolära maktkamp har nu under det nya kalla kriget blivit multipolär. Här ges en bakgrundsanalys av de historiska rötterna till Obamas vägval och de problem som följt. Maktkamp råder mellan olika trender. Rapportens författare […]

LADDA NER

Syrien och Sverige

16 december, 2014

Konflikten i Syrien möjliggörs av dolt statligt stöd och en kriminell ”terrorekonomi” som underhåller stridande parter. Trots att Damaskus ligger över 3 000 kilometer från Stockholm påverkas Sverige i högsta grad av det syriska inbördeskriget. Ett stort antal svenska medborgare strider för terrororganisationer i Syrien, några av dem som återvänder kommer med stor sannolikhet att […]

LADDA NER

Frihandel med två vinnare – Hur EU kan hjälpa Afrikas utveckling och samtidigt tjäna på det

24 november, 2014

Den 1 oktober 2014 höjde EU sina tullar gentemot ett antal afrikanska länder. De höjda tullarna kan leda till ödesdigra konsekvenser för afrikanska producenter och försvåra ländernas tillväxt. Även europeiska konsumenter riskerar att behöva betala mer samtidigt som den europeiska ekonomin går miste om värdefulla handelsförbindelser med några av världens snabbast växande länder. Situationen hade kunnat undvikas om parterna […]

LADDA NER

Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner

31 oktober, 2014

I samband med militära kriser uppstår ofta en debatt om världssamfundet bör ingripa. Debatterna är ytliga och därför missvisande om vad en humanitär intervention är. En humanitär intervention kan se ut på flera olika sätt och ha olika syften. Ytterst sällan handlar en intervention om att försöka ”bomba fram demokrati”. Briefingen Krig i fredens namn? Humanitära […]

LADDA NER

Civilisationernas kamp och dess relevans idag

7 oktober, 2014

Teorin om civilisationernas kamp lanserades av Samuel P. Huntington år 1993. Redan från början kom den att bli hårt kritiserad. Den blev dock aldrig avfärdad. I rapporten Civilisationernas kamp och dess relevans idag visar Albin Aronsson med data från Uppsala Conflict Data Program  att andelen konflikter mellan civilisationer har ökat sedan kalla kriget, från 20 […]

LADDA NER

Rysslands informationskrig i Litauen

14 juli, 2014

Krisen i Ukraina har gjort att även Litauen blivit en måltavla för Rysslands informationskrig. Hur ser propagandakriget ut? Rapporten Rysslands informationskrig i Litauen sammanfattar utvecklingen i Litauen och visar hur Ryssland använder sig av mjuk makt för att stärka sina intressen. I dagsläget är misskreditering av Litauens internationella engagemang, historia och energipolitiska satsningar viktiga angreppspunkter. Rapporten […]

LADDA NER

EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility

8 april, 2014

Just nu är EU på väg att anta ett förslag om ökade krav på rapportering av större företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR. Mycket talar för att förslaget röstas igenom i parlamentet redan före valet. Ett förslag till nytt direktiv har arbetats fram. Tanken är att företagen ska vara skyldiga att redovisa sitt CSR-arbete, […]

LADDA NER

Försvarspolitikens kollaps under 00-talet

24 mars, 2014

Det svenska försvaret har under de senaste åren blivit starkt ifrågasatt. Det har blivit tydligt att försvarsförmågan blivit mer och mer urholkad, något som resulterat i att försvaret inte längre är kapabelt att leverera det beskydd som förväntas. Denna problematik belyser Carl Bergqvist i rapporten “Försvarspolitikens kollaps under 00-talet”. Rapporten är en lätt bearbetad version […]

LADDA NER

Why the Denial?

21 november, 2013

I många utvecklingsländer går majoriteten av de fattigaste barnen i privata skolor med låga avgifter, som inte tar emot någon offentlig finansiering eller några biståndspengar. Eleverna i dessa skolor presterar ofta bättre än barnen i de offentliga skolorna, till en bråkdel av kostnaden. I rapporten ”Why the Denial? Low-Cost Private Schools in Developing Countries and […]

LADDA NER