Rapporter | Briefings

Norge och EU

16 maj, 2019

Inför folkomröstningen om Brexit 2016 hävdade utträdesförespråkarna att Storbritannien behövde ”ta tillbaka kontrollen”. Norge-modellen har sagts vara ett alternativ för Storbritannien, men hur mycket kontroll innebär egentligen ett samarbete av detta slag? I den här rapporten granskar Claes Arvidsson Norges relationer med EU. Slutsatserna talar sitt tydliga språk. Genom EES-avtalet tvingas Norge i realiteten godta lagstiftning […]

LADDA NER

Split och misstro: Rysk påverkan inför EP-valet

15 maj, 2019

Inför vårens val till Europaparlamentet har ett flertal aktörer varnat för att externa aktörer kan komma att försöka påverka valet. Vårens val till Europaparlamentet är det första sedan Ryssland på allvar inledde storskaliga påverkansoperationer mot västerländska val, och det finns goda skäl för höjd beredskap. Samtidigt kan valet antas vara strategiskt underordnat nationella val. Vad […]

LADDA NER

Inre marknad, yttre styrka

14 maj, 2019

I Frivärlds rapport Inre marknad, yttre styrka redogör Håkan Jonsson för hur EU-samarbetet stärkt Europas konkurrenskraft. Europas näringsliv och europeiska värderingar är vinnare av en inre marknad med gemensamma regler. Om EU tappar denna fördelaktiga position kan det bli USA eller Kina som tar över ledarskapet i att sätta standarder och spelregler. Frågor om civila rättigheter i […]

LADDA NER

Det bortglömda valet

25 april, 2019

Tidigare kampanjer inför val har dragit uppmärksamheten till frågor som ligger bortom parlamentets agenda – ofta till och med EU:s agenda. Det finns liknande risker nu. Vi är på väg att göra även detta val till ett bortglömt val: partier undviker de frågor som skaver och som kräver hantering de närmaste fem åren. Resultatet kommer […]

LADDA NER

Drivers of Russian Grand Strategy

23 april, 2019

Russian leaders may not have something that would satisfy the Western academic strategy community as a deliberate “grand strategy,” but they nonetheless possess a strategic outlook and a theory of victory for this competition. That theory is based less on direct competition and more on raiding, a stratagem that holds promise for revisionist ambitions and […]

LADDA NER

The breakdown of nuclear arms control and its implications

18 april, 2019

American officials believe Russia began conducting flight tests of a missile, prohibited by the INF treaty as early as 2008. The U.S. informed NATO of Russia’s treaty breach in January 2014. At that time the particular missile type was not yet disclosed. This dispute between Russia and the U.S. was not solved and finally the […]

LADDA NER

Att försvara Sverige tillsammans: ett finskt perspektiv på Försvarsberedningens slutrapport

29 mars, 2019

Svenska försvarsbeslut påverkar både Sveriges och hela Östersjö-Arktisregionens säkerhet. Svenska politiker och Försvarsmakten tog under två decennier en rad ödesdigra beslut som bidragit till att äventyra rikets och dess grannars säkerhet. Arbetet som gjorts under de senaste åren har emellertid förbättrat Sveriges försvarsförmåga. Nu står Försvarsberedningen inför viktiga beslut, som även kommer att påverka grannländerna […]

LADDA NER

Användbart men otillräckligt: EU:s ramverk för granskning av utländska investeringar

14 mars, 2019

Europas och Sveriges säkerhet undermineras när strategiskt viktiga resurser övertas av företag som kan kontrolleras av främmande makter, i synnerhet Kina och Ryssland. EU har kommit till insikt att detta är ett problem och antog därför den 5 mars ett ramverk för säkerhetsgranskning av utländska direktinvesteringar. Även med det nya europeiska ramverket är det upp […]

LADDA NER

Skarp makt: Ryssland, Sverige och Nato

1 februari, 2019

Ryssland använder sig av skarp makt för att påverka Europeiska länders politik. Gällande Sverige handlar det om användande av hot och manipulation för att motverka ett svenskt medlemskap i Nato. Varför är Sveriges geopolitiska betydelse central för Ryssland? Hur använder Ryssland sig av skarp makt för att påverka svensk inrikesdebatt? Och är dessa metoder effektiva […]

LADDA NER