Underrättelsehotet mot Sverige

Publicerad 9 september, 2019
13 sidor

Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater, men i takt med försämrade säkerhetspolitiska förutsättningar har underrättelseaktiviteten ökat. I dag är den dock bredare än tidigare och drabbar större delar i samhället. SÄPO fastslår att underrättelseinhämtningen ökat kraftigt under de senaste åren, och att aktörerna har blivit djärvare. Det är flera stater som är involverade, och målen går bortom de militära.

I den unika rapporten Underrättelsehotet mot Sverige analyserar Stefan Kristiansson, tidigare chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, den ökade hotbilden mot Sverige, vilka de främsta aktörerna är, hur de agerar, och vad vi kan göra för att skydda oss mot detta allt mer omfattande hot.

Generalmajor Stefan Kristiansson är seniorrådgivare för IBM och var chef för militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) mellan 2007-12 och dess ställföreträdande chef 2004-07. Han har tidigare bland annat arbetat som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet, vid Ministerkansliet samt enheterna för Europeisk säkerhetspolitik respektive Global Säkerhet.