Rapporter | Briefings

BRIEFING: Egypten – parlamentsvalen ur ett fågelperspektiv

4 november, 2011

Kommer den arabiska våren att bli en arabisk höst? Eller kommer den nyckfulla utvecklingen mot demokrati vi nu ser att bestå? Den senaste tidens våldsamheter inför valet i Egypten väcker frågor kring vad störtandet av Mubarak egentligen medfört. Kritiker hävdar att ingenting förändrats sedan revolutionen; den gamla regimens taktik och intressen kvarstår och kommer att […]

LADDA NER

Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig

19 oktober, 2011

I samband med en paneldiskussion den 18 oktober släpper Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks. Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter det att den av riksdagen beslutade “Försvarsmaktsstruktur 2014” förverkligats. I Solidaritet i […]

LADDA NER

Utvecklingen efter den arabiska våren – från kleptokrati till kapitalism?

9 september, 2011

Kommer den arabiska våren att göra människor friare? Det är långt ifrån säkert. I denna rapport analyserar Susanne Tarkowski bilden av den framtida utvecklingen i Egypten och i Libyen. Hon finner att befolkningens erfarenhet av den fria marknaden och det kapitalistiska systemet – på sikt nödvändiga för uthållig tillväxt och politisk stabilitet – är långt […]

LADDA NER

Mot oddsen och oligarkerna

6 september, 2011

Med anledning av hearingen “The State of Media in Europe” vid Stockholmsmötet för Europarådets parlamentariska församlings kulturutskott i riksdagen måndagen den 12 september släppte Frivärld rapporten Lettland inför valet: Mot oddsen och oligarkerna. Författaren är Pauls Raudseps, en av Lettlands ledande tidningsutgivare. Rapporten behandlar mediefriheten och det politiska läget i Lettland inför nyvalet den 17 […]

LADDA NER

Lärdomar av den baltiska finanskrisen, 2007 – 2010

11 juni, 2011

Vilka lärdomar kan vi dra av lösningen på finanskrisen i de tre baltiska staterna när det gäller resten av Europeiska unionen och världen som helhet? Vad hände under den baltiska finanskrisen och hur kunde den lösas så snabbt? Syftet med denna rapport är att hämta in lärdomarna från denna händelse innan den bleknar i allmänhetens […]

LADDA NER