Skarp makt: Ryssland, Sverige och Nato

Publicerad 1 februari, 2019
ISBN: 978-91-7703-180-2
12 sidor

Ryssland använder sig av skarp makt för att påverka Europeiska länders politik. Gällande Sverige handlar det om användande av hot och manipulation för att motverka ett svenskt medlemskap i Nato. Varför är Sveriges geopolitiska betydelse central för Ryssland? Hur använder Ryssland sig av skarp makt för att påverka svensk inrikesdebatt? Och är dessa metoder effektiva eller inte? Det är några av frågorna som avhandlas i denna briefing, skriven av Sofia Svensson.

Sofia Svensson är researcher hos International Observatory of Human Rights och har en master i rysk politik från University College London. Hon är också en frilansskribent vars artiklar blivit publicerade i bland annat The Spectator, CapX, SvD, Svensk Tidskrift och Göteborg-Posten. Sofia deltog i Utrikesakademin 2017.