Rapporter | Briefings

Syrien och Sverige

16 december, 2014

Konflikten i Syrien möjliggörs av dolt statligt stöd och en kriminell ”terrorekonomi” som underhåller stridande parter. Trots att Damaskus ligger över 3 000 kilometer från Stockholm påverkas Sverige i högsta grad av det syriska inbördeskriget. Ett stort antal svenska medborgare strider för terrororganisationer i Syrien, några av dem som återvänder kommer med stor sannolikhet att […]

LADDA NER

Frihandel med två vinnare – Hur EU kan hjälpa Afrikas utveckling och samtidigt tjäna på det

24 november, 2014

Den 1 oktober 2014 höjde EU sina tullar gentemot ett antal afrikanska länder. De höjda tullarna kan leda till ödesdigra konsekvenser för afrikanska producenter och försvåra ländernas tillväxt. Även europeiska konsumenter riskerar att behöva betala mer samtidigt som den europeiska ekonomin går miste om värdefulla handelsförbindelser med några av världens snabbast växande länder. Situationen hade kunnat undvikas om parterna […]

LADDA NER

Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner

31 oktober, 2014

I samband med militära kriser uppstår ofta en debatt om världssamfundet bör ingripa. Debatterna är ytliga och därför missvisande om vad en humanitär intervention är. En humanitär intervention kan se ut på flera olika sätt och ha olika syften. Ytterst sällan handlar en intervention om att försöka ”bomba fram demokrati”. Briefingen Krig i fredens namn? Humanitära […]

LADDA NER

Civilisationernas kamp och dess relevans idag

7 oktober, 2014

Teorin om civilisationernas kamp lanserades av Samuel P. Huntington år 1993. Redan från början kom den att bli hårt kritiserad. Den blev dock aldrig avfärdad. I rapporten Civilisationernas kamp och dess relevans idag visar Albin Aronsson med data från Uppsala Conflict Data Program  att andelen konflikter mellan civilisationer har ökat sedan kalla kriget, från 20 […]

LADDA NER

Rysslands informationskrig i Litauen

14 juli, 2014

Krisen i Ukraina har gjort att även Litauen blivit en måltavla för Rysslands informationskrig. Hur ser propagandakriget ut? Rapporten Rysslands informationskrig i Litauen sammanfattar utvecklingen i Litauen och visar hur Ryssland använder sig av mjuk makt för att stärka sina intressen. I dagsläget är misskreditering av Litauens internationella engagemang, historia och energipolitiska satsningar viktiga angreppspunkter. Rapporten […]

LADDA NER

EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility

8 april, 2014

Just nu är EU på väg att anta ett förslag om ökade krav på rapportering av större företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR. Mycket talar för att förslaget röstas igenom i parlamentet redan före valet. Ett förslag till nytt direktiv har arbetats fram. Tanken är att företagen ska vara skyldiga att redovisa sitt CSR-arbete, […]

LADDA NER

Försvarspolitikens kollaps under 00-talet

24 mars, 2014

Det svenska försvaret har under de senaste åren blivit starkt ifrågasatt. Det har blivit tydligt att försvarsförmågan blivit mer och mer urholkad, något som resulterat i att försvaret inte längre är kapabelt att leverera det beskydd som förväntas. Denna problematik belyser Carl Bergqvist i rapporten ”Försvarspolitikens kollaps under 00-talet”. Rapporten är en lätt bearbetad version […]

LADDA NER

Why the Denial?

21 november, 2013

I många utvecklingsländer går majoriteten av de fattigaste barnen i privata skolor med låga avgifter, som inte tar emot någon offentlig finansiering eller några biståndspengar. Eleverna i dessa skolor presterar ofta bättre än barnen i de offentliga skolorna, till en bråkdel av kostnaden. I rapporten ”Why the Denial? Low-Cost Private Schools in Developing Countries and […]

LADDA NER

Farväl till vapnen?

17 oktober, 2013

Inbördeskriget i Colombia går mot sitt slut. En av huvudorsakerna till att fredsförhandlingar kommit till stånd är FARC-gerillans kollaps. På bara tio år har gerillan tappat över 17 000 medlemmar. Gerillasoldaterna har själva valt att lämna organisationen. Vad förklarar att en gerillasoldat hoppar av? I rapporten ”Farväl till vapnen? Massavhopp från FARC och fredsförhandlingarna i […]

LADDA NER

Made in Bangladesh

30 september, 2013

24 april 2013 rasade textilfabriken Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh. Med 2500 skadade och 1129 dödsoffer blev fabrikskollapsen den allvarligaste katastrofen i textilindustrins historia. Efter olyckan väcktes en ny konsumtionskritisk våg i Europa och USA. Många frågar sig om det är etiskt försvarbart att handla billiga kläder. I rapporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare” går Henrik […]

LADDA NER