Svensklärarna i DDR – en studie av ett Stasiprojekt

Publicerad 10 mars, 2015
ISBN: 978-91-87709-70-8
21 sidor

Sverige var in i det sista fram till murens fall ett målland för östtysk infiltration och spionage. En utvald målgrupp var svenska lärare, mot vilka riktades ett särskilt indoktrineringsprogram. Det skedde inom ramen för ett officiellt samarbete och var ett led i det östtyska kommunistpartiets kampanj för att få DDR-staten erkänd.

Utifrån fynd i tyska arkiv och intervjuer med inblandande har Anders Törnvall skrivit rapporten Svensklärarna i DDR – en studie av ett Stasiprojekt. I rapporten undersöks DDR:s mål med och erfarenheter av svenskkurserna och utbildningsbytet med Sverige efter landets erkännande av den östtyska ockupationsmakten 1972.

DDR finns inte mer men dess metoder är i hög grad aktuella för andra länder idag. För framtiden är det viktigt att lära av detta fall hur det går till när diktaturer försöker infiltrera Sverige.

Alla diktaturer infiltrerar olika länder i stort sett på samma sätt. De använder sig av en blandning av samverkan inom ekonomi, kultur, utbildning och politik. Vi kan alltså lära oss av DDR:s verksamhet vid svenska skolor och lärosäten att undvika samverkan med diktaturer. DDR gick under, men inte alla gör det efter bara 50 år, säger författaren Anders Törnvall.

– Att fortsätta avslöja diktaturers infiltration i vårt land är att förebygga en upprepning, den som pågår i regi av andra makter än det fallna DDR, säger Mats Johansson, ordförande Frivärld.

törnvall litenAnders Törnvall är professor emeritus i interkulturell kommunikation vid Mälardalens universitet i Västerås och docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Han har i många år föreläst om flerkulturellt ledarskap vid skolor och företag i Sverige och andra länder samt publicerat flera böcker i ämnet. Han har läst sin personakt i Stasi-arkivet.