Rapporter | Briefings

Marknadsdriven utveckling i Afrika

11 mars, 2013

Hur handel kan föra en kontinent ur fattigdom Afrikas regionala konflikter har minskat i antal, den politiska stabiliteten ökar, fler länder visar tendenser till demokratisk utveckling och många länder uppvisar en imponerande ekonomisk tillväxt. Kontinentens spirande medelklass uppgår redan till 300 miljoner människor. Utvecklingen kan, i valda delar, närmast beskrivas som en revolution. Men den […]

LADDA NER

Tolkarna lämnas åt talibanerna

18 februari, 2013

De lokalanställda tolkar som arbetat för de svenska styrkorna i Afghanistan riskerar att stå utan beskydd efter 2014, när trupperna drar sig tillbaka. Hotbilden mot dem är överhängande och flera har redan mördats av talibanerna. Tolkarnas arbete är oumbärligt för de svenska trupperna. Nu måste Sverige ta sitt ansvar. Läs rapporten ”Tolkarna lämnas åt talibanerna […]

LADDA NER

Rapport: Alla talar om Nato, men inget händer

13 februari, 2013

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Finland påminner mycket om den svenska, men är ändå annorlunda. Exempelvis har Finland redan utrett konsekvenserna av ett Natomedlemskap. Vad kan vi i Sverige lära av detta? I rapporten ”Alla talar om Nato, men inget händer: Debatten om Natomedlemskap i Finland” skriver Charly Salonius-Pasternak, säkerhetspolitisk analytiker på Utrikespolitiska institutet […]

LADDA NER

Rapport: Nato och antiamerikanismen

31 januari, 2013

Nato beskrivs alltjämt som en militär al­lians med USA i spetsen. På grund av detta blir diskussionen om svenskt Natomed­lemskap knuten till attityder till USA. Som världens enda supermakt drar USA till sig kritik. Kritiken är i många avseenden befogad, men det finns också inslag av överdriven retorik och fördömanden. Så­dana tendenser betecknas som ”antiame­rikanism”. […]

LADDA NER

Rapport: Mali i islamisternas våld

12 november, 2012

Länge betraktades Mali som ett föregångsland i Västafrika. Mali har bedömts vara ett av Afrikas mer stabila länder, och i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2011–2012 hamnade Mali på plats 25 av 179. Bland de afrikanska länderna rankades endast Namibia högre. Under 2012 har dock framgångssagan Mali tagit en abrupt vändning. I mars störtades den demokratiskt […]

LADDA NER

Rapport: Rätt till en framtid? – Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014

25 september, 2012

Sedan 2001 har Afghanistans kvinnor tagit viktiga steg mot en ljusare framtid. Under det senaste decenniet har förutsättningarna för landets kvinnor att utbilda sig och få sjukvård blivit allt bättre. Sverige har bidragit till utvecklingen i form av militärt och civilt stöd. Dessa landvinningar riskerar Afghanistans kvinnor nu att gå miste om. Mycket tyder på […]

LADDA NER

BRIEFING: Mediefriheten hotas i Europa

30 juli, 2012

På tre år har minst 17 journalister i Europa dödats eller kidnappats. Hoten mot mediefriheten ökar: attacker och mord; juridisk förföljelse och felaktiga fängslanden, statlig styrning av radio/tv, politiska och kommersiella ingrepp på redaktionerna. Det skriver medieexperten William Horsley i en rapport för Europarådet, som Frivärld nu publicerar i på svenska. Konsekvensen av fysiskt våld […]

LADDA NER

BRIEFING: Norra Cypern – Under embargo och i isolation

27 juni, 2012

Andra halvåret 2012 tar Cypern över ordförandeklubban i EU. Men det är inte hela Cypern som kommer till tals. Ön är fortfarande delad mellan norr och söder, mellan en turkisk del och en grekisk. Republiken Cypern har blivit en integrerad del av unionen, men inte den norra turkiska delen, som alltmer kommit att framstå som […]

LADDA NER

Hatets vår – om intolerans mot minoriteter i Egypten efter den arabiska våren

16 maj, 2012

  Sedan den Arabiska våren bröt ut har rapporter om sekteristiskt våld strömmat in från Mellanöstern och Nordafrika. Såväl toleransen som den övergripande situationen för minoriteter tycks ha försämrats efter upproren. Har kampen för demokrati inneburit ett bakslag för regionens minoriteter? I rapporten ”Hatets vår – om intolerans för minoriteter i Egypten efter den Arabiska våren” hämtas […]

LADDA NER

Opposition och demokrati i Afrika

23 mars, 2012

Sedan början av 1990-talet har över 30 länder söder om Sahara bytt ledare efter fredliga val. Ändå har acceptansen för fredlig opposition – vilken är en central demokratisk institution – svårt att rota sig på den afrikanska kontinenten. Rapporten Opposition och demokrati i Afrika tar den politiska oppositionen som utgångspunkt i analysen av den demokratiska utvecklingen söder […]

LADDA NER