Rapporter | Briefings

BRIEFING: Mediefriheten hotas i Europa

30 juli, 2012

På tre år har minst 17 journalister i Europa dödats eller kidnappats. Hoten mot mediefriheten ökar: attacker och mord; juridisk förföljelse och felaktiga fängslanden, statlig styrning av radio/tv, politiska och kommersiella ingrepp på redaktionerna. Det skriver medieexperten William Horsley i en rapport för Europarådet, som Frivärld nu publicerar i på svenska. Konsekvensen av fysiskt våld […]

LADDA NER

BRIEFING: Norra Cypern – Under embargo och i isolation

27 juni, 2012

Andra halvåret 2012 tar Cypern över ordförandeklubban i EU. Men det är inte hela Cypern som kommer till tals. Ön är fortfarande delad mellan norr och söder, mellan en turkisk del och en grekisk. Republiken Cypern har blivit en integrerad del av unionen, men inte den norra turkiska delen, som alltmer kommit att framstå som […]

LADDA NER

Hatets vår – om intolerans mot minoriteter i Egypten efter den arabiska våren

16 maj, 2012

  Sedan den Arabiska våren bröt ut har rapporter om sekteristiskt våld strömmat in från Mellanöstern och Nordafrika. Såväl toleransen som den övergripande situationen för minoriteter tycks ha försämrats efter upproren. Har kampen för demokrati inneburit ett bakslag för regionens minoriteter? I rapporten ”Hatets vår – om intolerans för minoriteter i Egypten efter den Arabiska våren” hämtas […]

LADDA NER

Opposition och demokrati i Afrika

23 mars, 2012

Sedan början av 1990-talet har över 30 länder söder om Sahara bytt ledare efter fredliga val. Ändå har acceptansen för fredlig opposition – vilken är en central demokratisk institution – svårt att rota sig på den afrikanska kontinenten. Rapporten Opposition och demokrati i Afrika tar den politiska oppositionen som utgångspunkt i analysen av den demokratiska utvecklingen söder […]

LADDA NER

BRIEFING: Brott och straff i Ryssland: Fallet Magnitskij

22 februari, 2012

Sergej Magnitskij var en av Rysslandsledande affärsjurister fram till sin död 2009, 37 år gammal. Då mördades han under en sjukhusvistelse på grund av sitt försvar för lag och rätt i processen mot funktionärer som stulit företag tillhöriga det utländska investmentbolaget Hermitage. Ingen uppsatt ansvarig har ännu straffats. Tvärtom har den ryska staten nyligen vidtagit […]

LADDA NER

BRIEFING: Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa

14 februari, 2012

I flera av EU:s medlemsländer är yttrandefriheten hotad. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar att flera EU-länder rankas oacceptabelt lågt då det gäller press- och yttrandefrihet. I briefingen Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa berättar EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson om hoten på hemmaplan mot de värden och principer som många europeiska länder länge hållit […]

LADDA NER

Presidentvalet i USA: isolationismen på marsch?

13 januari, 2012

USA:s ställning i världen har förändrats. Nyligen lämnade de sista amerikanska trupperna Irak, och ett tillbakadragande från Afghanistan är på gång. Också bland väljarna på hemmaplan har attityden till amerikansk närvaro i utlandet skiftat. Många talar om risken för amerikansk isolationism. Förenta staternas agerande i internationella sammanhang väntas bli en viktig valfråga inför presidentvalet i […]

LADDA NER

Europarådet: reformering eller marginalisering?

11 december, 2011

Att värna politiska fri- och rättigheter, demokratin och rättsstaten. Det är grundtanken bakom Europarådets uppkomst och är än i dag dess huvuduppgift. Inom flera områden har emellertid rådet stött på kritik för sitt agerande eller brist på agerande. I rapporten Europarådet: Reformering eller marginalisering? går Göran Lindblad igenom Europarådets bakgrund och dess organ. Rapporten sammanfattar […]

LADDA NER

BRIEFING: Egypten – parlamentsvalen ur ett fågelperspektiv

4 november, 2011

Kommer den arabiska våren att bli en arabisk höst? Eller kommer den nyckfulla utvecklingen mot demokrati vi nu ser att bestå? Den senaste tidens våldsamheter inför valet i Egypten väcker frågor kring vad störtandet av Mubarak egentligen medfört. Kritiker hävdar att ingenting förändrats sedan revolutionen; den gamla regimens taktik och intressen kvarstår och kommer att […]

LADDA NER

Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig

19 oktober, 2011

I samband med en paneldiskussion den 18 oktober släpper Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks. Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter det att den av riksdagen beslutade ”Försvarsmaktsstruktur 2014” förverkligats. I Solidaritet i […]

LADDA NER