Den feministiska utrikespolitiken

Publicerad 15 september, 2015
ISBN: 978-91-87709-91-3
7 sidor

Hösten 2014 aviserade den då nytillträdda utrikesministern Margot Wallström att regeringen ämnade föra en feministisk utrikespolitik. Länge förblev det emellertid oklart vad den egentligen bestod av. Den nya politiken fick också utstå hård kritik från borgerligheten, inte sällan bestående av raljanta avfärdanden.

Snart ett år efter regeringens tillträde har den feministiska utrikespolitiken konkretiserats.  Enligt Wallström ska den fokusera på kvinnors rättigheter, resurser och representation, vilket i praktiken innebär att regeringen anammar en liberalfeministisk linje.

I rapporten ”Den feministiska utrikespolitiken” tydliggör Carl Albinsson det konkreta innehållet i regeringens feministiska utrikespolitik. Genom att analysera UD:s officiella huvudkommunikation i ämnet når författaren slutsatsen att den nuvarande regeringens utrikespolitik, utöver epitetet ”feministisk” inte skiljer sig nämnvärt från den borgerliga regeringens tidigare förda politik.

– Regeringens agerande i utrikesfrågor bör kritiseras för sin symbolpolitiska framtoning, snarare än för dess starka engagemang i att säkra kvinnors rättigheter globalt, säger Carl Albinsson.

Carl Albinsson 2015(1)Carl Albinsson har en magisterexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan med inriktning på krishantering och internationell samverkan. Under våren 2015 praktiserade han på Sveriges ambassad i Oslo. Carl är även ledamot av Svenska Atlantkommitténs styrelse.