Ny rapport: Ett mer beslutsamt USA i världen?

Publicerad 14 januari, 2016
ISBN: 978-91-7703-000-3
11 sidor

I Washington, D.C. debatteras just nu vad USA:s roll i världen är och bör vara. Höga röster argumenterar för att vi nu lever i en exceptionell tid som kommer att påverka historien under lång tid framöver. Då Obama troligtvis inte kommer att besluta om någon större förändring av sin utrikespolitik under resten av sin mandatperiod ligger fokus på vilka strategiska beslut som nästa president står inför.

I korthet behöver USA tänka om kring vilken typ av roll man ska ha i världen och kring vilken strategi som ska tillämpas. I rapporten Ett mer beslutsamt USA i världen? Utrikespolitiken och nästa amerikanska president beskriver Albin Aronsson olika roller som USA kan tänkas välja i världspolitiken och analyserar implikationerna för dessa.

– USA står 2016 i ett viktigt vägskäl inom utrikes- och säkerhetspolitiken. I min rapport ger jag en indikation på var USA är på väg framöver, någonting som kommer att påverka stora delar av världen, säger Albin Aronsson.

Ladda ner rapporten här.

IMG_0241 (2)Albin Aronsson, pol kand i statskunskap vid Uppsala universitet, är specialiserad på internationella relationer, strategi och säkerhet. Han har varit verksam vid tankesmedjan Atlantic Council i Washington, DC, där han arbetade med internationella säkerhetsfrågor med fokus på Nato och Europa. Han har tidigare publicerat rapporten Civilisationernas kamp och dess relevans idag för Frivärld (2014).