Isolationism eller interventionism?

Publicerad 2 februari, 2015
ISBN: 978-91-87709-65-4
6 sidor

Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring
under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts
liksom nedskärningar i försvarsbudgeten. Samtidigt har utmaningarna från Kina och Ryssland ökat. Det förra kalla krigets bipolära maktkamp har nu under det nya kalla kriget blivit multipolär. Här ges en bakgrundsanalys av de historiska rötterna till Obamas vägval och de problem som följt. Maktkamp råder mellan olika trender.

Rapportens författare är froland-poirier-martinssonil dr Roland Poirier Martinsson. Han är filosof och författare, kolumnist i Svenska Dagbladet. Han har utgivit bland annat Arkimedes: Matematiker, vapenmakare, stjärnskådare (Norstedts), Sånt är livet: om vetenskapens sökande efter livets början (Norstedts), Russells kalkon: om hur Gud och vetenskapen formade den västerländska kulturen (Norstedts). 2008 grundade han Timbros medieinstitut. Han är bosatt i Austin, Texas.