BRIEFING: Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter?

Publicerad 24 mars, 2015
ISBN: 978-91-87709-71-5
6 sidor

I samband med kriget i Syrien och Irak har antalet jihadresenärer ökat mer än någonsin tidigare i historien. Fenomenet är påtagligt i hela västvärlden, så även i Sverige. I januari 2015 misstänkte Säpo att 300 indi­vider från Sverige åkt till Syrien eller Irak för att strida, av dessa kunde 130 fall bekräftas.

Debatten kring varför så många västerlänningar väljer att ge upp sin trygghet och säkerhet för delta i jihad pågår för fullt i Sverige och utomlands. De för­klaringar som lyfts fram är dock ofta förenklade och saknar för det mesta grund i de akademiska förklarings­modellerna. I realiteten finns det inte en utan flera förklaringar som samverkar på olika nivåer.

I briefingen ”Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter?” bidrar Leila Ghanbari till att skapa klarhet i diskus­sionen om hur det akuta problemet med transnationella insurgenter kan bekämpas.

3fd9587c-7389-4b1f-9982-c3245eaee09aLeila Ghanbari, 33, tidigare praktikant vid UD och Master i Internationell politik vid Uppsala universitet. Leila har en pol kand. från Stockholms universitet med arabiska och studier vid Institut d’ Etudes Politiques de Paris (Science-Po). Under vårterminen 2015 praktiserar hon på the Atlantic Council i Washington DC, dit hon skickats av Frivärld som Capitoliumstipendiat.