Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?

Publicerad 31 augusti, 2015
ISBN: 978-91-87709-89-0
12 sidor

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket begränsade i Sverige. Kvinnlig extremism i våldsbejakande miljöer fortsätter att lysa med sin frånvaro i den svenska debatten. Detta även fast forskning visar att kvinnliga IS-anhängare, liksom männen, utgör ett potentiellt säkerhetshot. En fortsatt åsidosättande inställning gentemot kvinnors roll i IS riskerar att få allvarliga följder.

Läs debattartikeln om rapporten i GP här.

Rapporten lanserades under ett fullsatt seminarium hos Frivärld den 31 augusti.