FULLSATT: Svenska kvinnor i IS – ett underskattat hot?

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket begränsade i Sverige. Kvinnlig extremism i våldsbejakande miljöer fortsätter att lysa med sin frånvaro i den svenska debatten. Detta även fast forskning visar att kvinnliga IS-anhängare, liksom männen, utgör ett potentiellt säkerhetshot. En fortsatt åsidosättande inställning gentemot kvinnors roll i IS riskerar att få allvarliga följder.

Välkommen till lanseringen av rapporten ”Svenska kvinnor i IS – ett underskattat hot?” författad av Jessica Katz.

I seminariet deltar också Hans Brun, forskare inom terrorism, och Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi. Samtalet leds av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Seminariet kommer att livesändas här.

 

JessicaJessica Katz har en magisterexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan med inriktning krishantering och internationell samverkan. Under våren 2015 skrev hon sin magisteruppsats om västerländska kvinnors deltagande och roll i Islamiska staten. Jessica har tidigare arbetat på Justitiedepartementet med frågor rörande våldsbejakande extremism i Sverige.

 

brun_hans

Hans Brun är forskare inom terrorism. För närvarande avslutar han sin avhandling Department of War Studies, King’s College, London. Hans forskning är i första hand fokuserad på kontraterrorism och asymmetriska konflikter. Hans föreläser regelbundet i Sverige och utomlands för såväl akademiker som yrkesverksamma.

 

Eli.

Eli Göndör är fil dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi vid Stockholms universitet samt senior fellow vid Timbro. Hans  bok ”Jag har mina känslor och mitt förstånd” Atlantis (2012) är en  populärvetenskaplig omskrivning av hans avhandling som diskuterar utvecklingen av muslimska kvinnors religiösa identitet som ett modernistiskt projekt.

 

Katarina-TraczKatarina Tracz är chef för Frivärld. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Katarina är författare till den nyutkomna boken ”Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön

Datum och tid:
Den 31 augusti 2015 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget är fullsatt. För avanmälan, info om pressplatser och väntelista: maila info@frivarld.se
Vid frånvaro utan avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum