Fredens hav?

Ökade spänningar kring Östersjön

Publicerad 9 juni, 2015
111 sidor

I mer än två decennier har Östersjöområdet varit känt som en mönsterregion. Välfungerande ekonomier, ett innovationsrikt klimat med framförallt fred och stabilitet har varit kännertecken för regionen.

Så kom våren 2014. I sviterna av Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina gick Östersjöregionen från att vara skolboksexemplet över fred och framgång till att associeras med militär upptrappning och ökad oro. I dag kretsar diskussionen om europeisk och amerikansk säkerhet till stor del kring hur Norden och Baltikum kan försvaras.

Hur gick Östersjön från att vara ”Fredens hav” till att hamna överst på den transatlantiska säkerhetsagendan? Vilken dynamik ligger bakom det försämrade säkerhetsläget och hur kan länderna i regionen, USA och Nato agera för att situationen ska förbättras? Detta är några av frågorna som Katarina Tracz behandlar i sin bok Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön.

Boken kan beställas från AdlibrisBokus och CDON.

Sagt om boken:

”Traczs bok är ett lika välkommet som välskrivet inlägg i debatten om det allt allvarligare säkerhetsläget kring Östersjön” /Mike Winnerstig, fil dr statsvetenskap, ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Tracz ger en god introduktion till det faktum att även USA har upptäckt rysk aggression i vår nära omvärld, igen.” /Mats Johansson, redaktör Säkerhetsrådet (SvD)

Se videon från lanseringen här.

KT

Katarina Tracz är chef för Frivärld och författare till Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Katarina är en flitigt anlitad debattör och har publicerats i ledande svenska och internationella tidningar. Vid sidan av Frivärld är hon International Research Fellow vid the McCain Institute for International Leadership i Washington DC.