Böcker

Säkerhetspolitik för en ny regering

8 januari, 2019

Antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering” publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i östersjöområdet är fortsatt farlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

En ny internationell handelsordning?

17 december, 2018

Internationell handel utmanas på flera fronter. I dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss. I En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre […]

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en […]

En ny generation: Idéer i arv från Mats Johansson

4 september, 2017

Mats Johansson, Frivärlds grundare och ordförande, avled oväntat i juni 2017. Frivärld släpper nu en minnesskrift med texter av studenter och alumner från Utrikesakademin – Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. Skriften ”En ny generation – Idéer i arv från Mats Johansson” består av nio texter kring ämnen som kännetecknade Mats engagemang. Utöver förord av skriftens redaktör Alexandra Ivanov skriver bland annat Erik […]

Kalla kriget 2.1 (Timbro förlag)

23 september, 2016

Efter det ryska aggressionskriget i Ukraina har säkerhetsordningen i Europa brutits. Säkerhetsläget kring Östersjön försämras och Sveriges försvar måste stärkas. Militärmanövrarna avlöser varandra och opinionen för och emot Nato mobiliseras. Till bakgrunden hör en totalitär utveckling i Ryssland och en splittring inom EU om motåtgärder. Höger- och vänsterextremism växer. USA vacklar under svåra uppdrag i […]

Trolltider

15 mars, 2016

Desinformatsia, provokatsia, och maskirovka – verktygen för vilseledning från den gamla KGB-arsenalen har kommit i bruk igen. Det är inte konstigt; Ryssland leds sedan 2000 av en KGB-officer och i hans krig mot väst ackompanjeras konventionella militära styrkor av psykologisk krigföring. Frågan är vem som låter sig bedras. Är det främst medborgarna i Europa, ett […]

Natos framtid efter Ukraina

22 oktober, 2015

Grunderna för västs försvarssamarbete Nato har förändrats efter det ryska angreppet på Ukraina 2014. Det försämrade säkerhetsläget i Europa har medfört ett nytt fokus på åtgärder för kollektivt försvar och avskräckning. Det gör att Nato befinner sig i ett av de snabbaste omställningsskedena någonsin sedan alliansens bildande 1949. Rysslands konfrontationspolitik mot väst lär inte avta […]

Fredens hav?

9 juni, 2015

I mer än två decennier har Östersjöområdet varit känt som en mönsterregion. Välfungerande ekonomier, ett innovationsrikt klimat med framförallt fred och stabilitet har varit kännertecken för regionen. Så kom våren 2014. I sviterna av Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina gick Östersjöregionen från att vara skolboksexemplet över fred och framgång till att […]

Ukraina väcker opinionen

2 september, 2014

Flera stora krig och konflikter i omvärlden påverkar också vårt land. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge har uppstått efter den ryska invasionen av Ukraina och får konsekvenser för vårt närområde. Sveriges säkerhetspolitiska doktrin behöver uppdateras och hållningen gentemot Ryssland skärpas, inte minst inom ramen för vårt partnerskap i säkerhetsalliansen Nato som bör förstärkas. Om detta hörs […]

Tid för stärkt försvar

7 januari, 2014

2013 var ett händelserikt år sett till den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen. Året började med en debatt om ”enveckasförsvaret”. Därefter följde diskussionen om ”ryska påsken” när det visade sig att flygvapnets incidentberedskap var långt mer ihålig än vad någon hade anat. Det är uppenbart att intresset för att diskutera ett framtida svenskt medlemskap i försvarsalliansen […]