Böcker

Den långa vägen till Nato

14 maj, 2024

Den 7 mars 2024 blev Sverige fullvärdig medlem av försvarsalliansen Nato. Vägen till Nato har dock varit allt annat än enkel. För att både kunna förstå varför det blev så komplicerat för just Sverige liksom för att kunna ta ut riktningen framåt i säkerhetspolitiken behöver vi blicka bakåt. Därför har Frivärld i antologin Den långa […]

Måndagar för frihet

11 maj, 2023

Under början på 1990-talet blev Måndagsrörelsen en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet. I februari 2022, i och med starten på Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, återuppstod Måndagsrörelsen.  Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina återuppstod den 28 februari 2022 och har sedan dess samlats varje måndag för att manifestera stöd för Ukraina. […]

Reconstruction, reform, and EU accession for Ukraine

16 mars, 2023

The reconstruction, reform, and EU accession of Ukraine will be the most important EU projects of the 2020s. This brief book aims to assist and guide this process. Our fundamental idea is that Ukraine’s reconstruction, reform, and EU accession need to be combined into one process. It is our hope that it will engage all […]

Putins krig

16 december, 2022

Nils Bildt har sedan den ryska invasionen av Ukraina i ett antal uppmärksammade texter på Svenska Dagbladets ledarsida beskrivit hur det ukrainska försvaret har kunnat slå tillbaka de ryska trupper som många trodde skulle vara övermäktiga. Bildt förklarar krigets faser, hur och varför Ukraina är bättre, samt ett antal scenarier framöver. I ett inledande avsnitt […]

Stronger Together

15 november, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their countries’ membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially […]

Achtung Europa!

6 oktober, 2022

Det europeiska samarbetet är inne i en formativ fas, där pandemin och kriget i Ukraina kommer att spela stor roll för EU:s framtida riktning. Därför är det särskilt viktigt att ta vara och bygga vidare på unionens fundament: en innovativ och dynamisk ekonomi som syftar till att garantera Europas säkerhet. I den här antologin utvecklar elva skribenter sina idéer […]

Sverige, omvärlden, säkerheten

6 maj, 2022

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett fullskaligt invasionskrig mot Ukraina. Det tvingade hela västvärlden att ompröva sina teser och utvärdera sina säkerhetspolitiska avvägningar. I skrivande stund befinner vi oss mitt i den processen. I tre unika samtal med Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har Veronika Bard, Tomas Bertelman och Krister Bringéus delat med […]

Bound Together

5 oktober, 2021

Östersjöregionen definieras av såväl den gemensamma historien som av ömsesidiga säkerhetspolitiska utmaningar. I antologin Bound Together: Shared Challenges in the Baltic Sea Region (red. Katarina Tracz), diskuterar experter från hela regionen hur dessa utmaningar bör tacklas och vilken roll Östersjöländerna kan spela i sammanhanget. Antologin visar att regionens länder ofta går i bräschen när det handlar […]

Måndagar för frihet

27 augusti, 2021

Måndagsrörelsen blev en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet som kom att förändra svensk utrikespolitik. Norrmalmstorg i Stockholm blev en mötesplats inte bara för att manifestera stöd till och synliggöra dem som kämpade för frihet, utan också en plattform för de baltiska självständighetsrörelsernas budskap till världen. Det första mötet hölls den […]

Gråzon

13 april, 2021

När Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2020 tar upp hoten mot Sverige är det inte traditionell krigföring som hamnar högst. Hoten som beskrivs är i stället komplexa och diffusa till sin natur. Ofta spänner de över flera samhällssektorer och kan utgöras av vad som framstår som legitima och tämligen alldagliga skeenden i ett öppet samhälle. […]