Måndagar för frihet

Publicerad 11 maj, 2023

Under början på 1990-talet blev Måndagsrörelsen en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet. I februari 2022, i och med starten på Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, återuppstod Måndagsrörelsen. 

Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina återuppstod den 28 februari 2022 och har sedan dess samlats varje måndag för att manifestera stöd för Ukraina. Rörelsen fortsätter påminna om det krig som ukrainarna utkämpar varje dag, men samlas också för att kräva mer: politiskt, ekonomiskt och militärt till stöd mot det krig som ytterst hotar europeisk frihet. 

Inför 30-årsfirandet 2021 av de baltiska ländernas återvunna frihet skrev han boken Måndagar för frihet – om Måndags-rörelsen och friheten i vår tid. I denna nyutgåva – Måndagar för frihet – skriver han om den nya måndagsrörelsen till stöd för Ukraina, hur den kom till och vilka uppgifter vi alla står inför. I vår tid är det diktaturernas hot mot fria samhällen världen över det handlar om, liksom om demokratiernas skyldighet att gemensamt stå upp för frihet och rätt 


Gunnar Hökmark är sedan december 2017 Frivärlds ordförande. Gunnar Hökmark var tidigare ledamot i Europaparlamentet (2004 2019) och vice ordförande för EPP-gruppen (2007 – 2014). Gunnar har även tidigare varit förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet (1979 – 1984), chef för Timbro idé (1986 – 1991), ledamot av Sveriges riksdag (1982 – 2004) och Moderaternas partisekreterare (1991 – 1999). I Europaparlamentet har han drivit utvidgningsfrågor, forskningsfrågor, återhämtningspolitiken samt behovet av ekonomiska reformer. I dag arbetar han med frågor rörande banklagstiftning, telekom, digitalisering, finansiell stabilitet liksom utvecklingen på Balkan och i Ryssland.