Böcker

Civilisationernas kamp?

11 november, 2013

1993 publicerade tidskriften Foreign Affairs ”Civilisationernas kamp?” (”Clash of Civilizations?”) av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington. I artikeln lanserades teorin om en ny världsordning efter kalla kriget där religiösa och kulturella identiteter skulle bli den främsta källan till konflikt. Framtidens krig, menade Huntington, skulle utspelas mellan framför allt den västerländska, den islamska och den konfucianska kultursfären. […]

Försvara Östersjön

23 januari, 2013

Sverige är inte längre neutralt eller politiskt alliansfritt. I händelse av en militär incident i vårt närområde har vi genom ”solidaritetsförklaringen” från 2009 lovat att ge hjälp till våra grannländer och ta emot stöd från dem. Detta förutsätter ett nära samarbete med Nato då de flesta länder kring Östersjön är medlemmar i denna allians. I […]

Kina som Stormakt

14 juni, 2012

Nils Hedberg (red.) Kina är på väg att bli en supermakt. Hur landet använder sin ny­funna styrka kommer att påverka hela den globala spelplanen. Frågan är om det gör världen bättre eller sämre? Det går att hitta ledtrådar till hur Kina tänker använda sitt inflytande som supermakt genom att se hur Kina beter sig i […]

Tio år med Putin

16 november, 2011

I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten. Det finns flera skäl att ge ut denna debattskrift, ursprungligen […]

Måndag klockan tolv

15 augusti, 2011

Från mars 1990 till september 1991 växte en ny spontan folkrörelse fram i Sverige, en aktion med hundratusentals sympatisörer. Måndagar klockan 12 manifesterades, inte bara på Norrmalmstorg i Stockholm utan över hela landet, ett brett medborgerligt stöd för saken: Estlands, Lettlands och Litauens frihet. Denna nyutgåva av boken, som ursprungligen gavs ut på Timbro förlag […]