Måndag klockan tolv

Minnen från frihetsarbetet för Baltikum

Publicerad 15 augusti, 2011

Från mars 1990 till september 1991 växte en ny spontan folkrörelse fram i Sverige, en aktion med hundratusentals sympatisörer. Måndagar klockan 12 manifesterades, inte bara på Norrmalmstorg i Stockholm utan över hela landet, ett brett medborgerligt stöd för saken: Estlands, Lettlands och Litauens frihet.

Denna nyutgåva av boken, som ursprungligen gavs ut på Timbro förlag 1991, hjälper oss att minnas det viktiga arbete Måndagsrörelsen stod för. Texten har kompletterats med tidigare hemligstämplade diplomatrapporter från tiden för Sovjetunionens sönderfall. Tillsammans med några nya texter ger de en ökad förståelse för varför vi aldrig får glömma det som hänt.

Boken tillägnas alla dem som på båda sidor Östersjön aktivt har stött de baltiska folkens strävanden efter självständighet.

Beställ boken här.