Tio år med Putin

Publicerad 16 november, 2011

I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten.

Det finns flera skäl att ge ut denna debattskrift, ursprungligen utkommen i Ryssland i juni 2010, på svenska. Framför allt är det av värde för en utrikespolitiskt intresserad men icke-ryskspråkig publik att kunna ta del av denna bildsättning inför de ryska valen till duman och presidentposten i december 2011 respektive i mars 2012.

Boris Nemtsov är en av grundarna till det ryska liberala partiet Solidaritet. Han var vice premiärminister mellan 1997 och 1998.

Vladimir Milov är en av de ledande personerna i det ryska partiet Demokratiska val. Tillsammans med Boris Nemtsov är han en av grundarna till Partiet för folkets frihet.

Se inspelning från boklanseringen med Boris Nemtsov här.

Boris Nemtsov mördades i Moskva den 27 februari 2015. För att hedra hans minne har Frivärld släppt ”Tio år med Putin” fri för nedladdning här.