Försvara Östersjön

Sveriges roll i Natosamarbetet

Publicerad 23 januari, 2013
61 sidor

Sverige är inte längre neutralt eller politiskt alliansfritt. I händelse av en militär incident i vårt närområde har vi genom ”solidaritetsförklaringen” från 2009 lovat att ge hjälp till våra grannländer och ta emot stöd från dem.

Detta förutsätter ett nära samarbete med Nato då de flesta länder kring Östersjön är medlemmar i denna allians. I en ny skrift från tankesmedjan Frivärld analyseras förutsättningarna för hur det försvarspolitiska samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna kan förstärkas.

Försvara Östersjön: Sveriges roll i Natosamarbetet skriver Edward Lucas, utrikesredaktör för The Economist, om hur länderna gemensamt kan ansvara för olika militära uppgifter, exempelvis flygövervakning av Östersjöområdet. Mike Winnerstig visar hur en ”säkerhetsgemenskap” skulle kunna växa fram länderna emellan. Kadri Liik och Riina Kaljurand skriver om positiva erfarenheter av tidigare samarbeten och om hur dessa kan tjäna som förebild för andra länder som just nu demokratiseras.

Läs Försvara Östersjön som pdf