Civilisationernas kamp?

Publicerad 11 november, 2013

1993 publicerade tidskriften Foreign Affairs ”Civilisationernas kamp?” (”Clash of Civilizations?”) av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington. I artikeln lanserades teorin om en ny världsordning efter kalla kriget där religiösa och kulturella identiteter skulle bli den främsta källan till konflikt. Framtidens krig, menade Huntington, skulle utspelas mellan framför allt den västerländska, den islamska och den konfucianska kultursfären.

Få tänkare har skapat en sådan kritikerstorm som den Huntington rörde upp för tjugo år sedan. Samtidigt lyckades inte hans kritiker avfärda honom som irrelevant. I en värld efter den elfte september 2001, där konflikter präglas av motsättningar mellan etniska och kulturella grupper, är Huntingtons teser fortfarande aktuella. Därför ger Frivärld, tjugo år efter ursprungspubliceringen, ut denna nyutgåva.
“[Clash of Civilizations?”] has earned a place on the shelf of only about a dozen or so truly enduring works that provide the quintessential insights necessary for a broad understanding of world affairs in our time.” Zbigniew Brzezinski, tidigare amerikansk nationell säkerhetsrådgivare.

Slut i lager.