Böcker

Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts

21 maj, 2020

The various chapters of the anthology explain the contemporary ways of understanding modern warfare, but also serves as an analysis of the main drivers of change in war and society today. This includes how the information environment, artificial intelligence and the globalization of finance is altering the parameters for statecraft in the 21st Century. Download […]

20 år med Putin

26 mars, 2020

Den 26 mars 2000 valdes Vladimir Putin för första gången till Rysslands president. 20 år senare har mycket hunnit hända. Ryssland har successivt ökat sin militära närvaro i det postsovjetiska området. Krim är illegalt annekterat och Ukraina i krig med ryskstödda separatister. Georgien attackerades 2008 och betydande delar av landets territorium är fortsatt under rysk kontroll. I Syrien […]

30 år efter murens fall: Om den liberala demokratins livskraft

5 november, 2019

Trettio år efter Berlinmurens fall är den liberala demokratin under attack. Auktoritära stater som Ryssland och Kina vinner ny mark, samtidigt som en ny form av kollegialitet växer mellan diktaturernas härskare och demokratisks valda ledare som lockas av makten och frustreras av rätten. Vladimir Putin har dödförklarat den liberala demokratin. Samtidigt tycks han frukta den […]

Säkerhetspolitik för en ny regering

8 januari, 2019

Antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering” publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i östersjöområdet är fortsatt farlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

En ny internationell handelsordning?

17 december, 2018

Internationell handel utmanas på flera fronter. I dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss. I En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre […]

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en […]

En ny generation: Idéer i arv från Mats Johansson

4 september, 2017

Mats Johansson, Frivärlds grundare och ordförande, avled oväntat i juni 2017. Frivärld släpper nu en minnesskrift med texter av studenter och alumner från Utrikesakademin – Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. Skriften ”En ny generation – Idéer i arv från Mats Johansson” består av nio texter kring ämnen som kännetecknade Mats engagemang. Utöver förord av skriftens redaktör Alexandra Ivanov skriver bland annat Erik […]

Kalla kriget 2.1 (Timbro förlag)

23 september, 2016

Efter det ryska aggressionskriget i Ukraina har säkerhetsordningen i Europa brutits. Säkerhetsläget kring Östersjön försämras och Sveriges försvar måste stärkas. Militärmanövrarna avlöser varandra och opinionen för och emot Nato mobiliseras. Till bakgrunden hör en totalitär utveckling i Ryssland och en splittring inom EU om motåtgärder. Höger- och vänsterextremism växer. USA vacklar under svåra uppdrag i […]

Trolltider

15 mars, 2016

Desinformatsia, provokatsia, och maskirovka – verktygen för vilseledning från den gamla KGB-arsenalen har kommit i bruk igen. Det är inte konstigt; Ryssland leds sedan 2000 av en KGB-officer och i hans krig mot väst ackompanjeras konventionella militära styrkor av psykologisk krigföring. Frågan är vem som låter sig bedras. Är det främst medborgarna i Europa, ett […]

Natos framtid efter Ukraina

22 oktober, 2015

Grunderna för västs försvarssamarbete Nato har förändrats efter det ryska angreppet på Ukraina 2014. Det försämrade säkerhetsläget i Europa har medfört ett nytt fokus på åtgärder för kollektivt försvar och avskräckning. Det gör att Nato befinner sig i ett av de snabbaste omställningsskedena någonsin sedan alliansens bildande 1949. Rysslands konfrontationspolitik mot väst lär inte avta […]