En ny internationell handelsordning?

Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar

Publicerad 17 december, 2018
75 sidor

Internationell handel utmanas på flera fronter. I dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss.

En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre marknad, Fredrik Erixon reflekterar över EU:s förhållningssätt till Trumps tullpolitik och Pär Nyrén kartlägger de bakomliggande orsakerna till USA:s och Kinas allt mer konfliktfyllda handelsrelation.

Ur förordet av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark:
”Frihandel besegrade fattigdom, sjukdomar och människors instängdhet. Den har bidragit till en samhällsutveckling präglad av frihet, demokrati och öppenhet. Det är uppenbart att vi behöver mer av det och inte mindre.
Det är syftet med denna antologi som Frivärld presenterar. Den handlar om vad som har uppnåtts, hur det har uppnåtts, vilka hot vi i dag möter och hur en fortsatt utveckling som binder samman människor i ökat välstånd och gemensamma kunskaper kan se ut.”

För att beställa antologin, som kostar 50 kr, maila kontaktuppgifter inklusive adress till info@frivarld.se

Författarna

Johan Norberg är författare och dokumentärfilmare. Han är fil. mag. i idéhistoria och Senior Fellow vid Cato Institute i Washington, D.C., och European Centre for International Political Economy i Bryssel. Hans senaste bok är Framsteg (Volante) som utsågs till en ”Årets bok” av bland annat The Economist och The Guardian.

Johanna Nyman är jurist med examen från Uppsala universitet och College of Europe i Brygge. Hon har särskild expertis inom EU-rätt och frågor kopplade till handel på EU:s inre marknad. Johanna har tidigare arbetat som projektassistent på Frivärld.

 

Fredrik Erixon är chef för den Bryssel-baserade tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE) som han medgrundade år 2006. Han har tidigare varit rådgivare åt den brittiska regeringen, chefsekonom på Timbro och rankades år 2010 som en av de 30 mest inflytelserika personerna i Bryssel.

Pär Nyrén är projektledare med ansvar för näringslivs- och globaliseringsfrågor på Frivärld. Han har avlagt en masterexamen i global politisk ekonomi vid Stockholms universitet, kandidatexamen i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har lärt sig kinesiska genom studier vid Pekings universitet och Shanghai Jiaotong-universitetet.