Rapporter och briefings

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och ...

Winning the Internet, Losing the Elections

8 november, 2018

Leading up to the Swedish parliamentary elections on September 9th 2018, the newly established radical far-right party ...

Kinas globala investeringar: Ekonomiska verktyg för politiskt inflytande?

28 september, 2018

Hur märks Kinas statskapitalistiska styre i kinesiska globala investeringar? Vad innebär de ökade kinesiska ...