Säkerhetspolitik för en ny regering

Publicerad 8 januari, 2019
85 sidor

Antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering” publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan.

Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i östersjöområdet är fortsatt farlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

I antologins kapitel behandlar fyra ledande experter från Sverige och Finland avgörande och aktuella säkerhetspolitiska frågeställningar, samt hur politiska beslut – eller avsaknaden av dem – påverkar utvecklingen i Sveriges närområde. Utöver kunskap och analys utgör texterna i antologin en viktig påminnelse om hur säkerhetssituationen i vårt närområde fortsätter att utvecklas i fel riktning.

Slut i lager


Medverkande författare:

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som ledamot i riksdagens försvarsutskott (1994-98) och Försvarsberedningen (1995-2009). De senaste tio åren har hon varit verksam som fristående försvarspolitisk expert. Nordgren Christensen är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har varit regeringens särskilda utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

Oscar Jonsson är vikarierande chef för Frivärld under 2019. Han har nyligen skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen för modern krigföring vid Department of War Studies,King’s College London. Oscar har tidigare arbetat i bland annat Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi.

 

Karlis Neretnieks är tidigare rektor vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han har varit totalförsvarsrådgivare vid Försvarsdepartementet och tjänstgjorde i Försvarsmakten mellan 1971 – 2004, där han bland annat var brigadchef på Gotland, operationsledare MiloMitt och sedermera befordrades till Generalmajor.

Charly Salonius-Pasternak är Senior Research Fellow vid Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA). Hans forskning fokuserar främst på internationella säkerhetspolitiska utmaningar, specifikt inom Norden, samt på transatlantisk säkerhet och amerikansk utrikes- och försvarspolitik.

 

Katarina Tracz (red.) är chef för Frivärld. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Hon har publicerats och citerats i ledande svenska och internationella tidskrifter, samt är författare till boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön (2015).