Digitaliseringens baksida

Cyberhotets komponenter och konsekvenser

Publicerad 10 december, 2018
63 sidor

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en bredare förståelse för hur den påverkar samhället som helhet.

I ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser” tar Björn Weigel ett brett grepp om cyberhotet. Här beskrivs hur cyberkriminalitet, ekonomiskt cyberspionage och politisk krigföring växer i takt med digitaliseringens framfart. Weigel analyserar cyberhotets implikationer för det liberaldemokratiska samhället, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att för att mildra dess konsekvenser.

För att beställa boken, som kostar 50 kr, maila kontaktuppgifter inklusive adress till info@frivarld.se.


Björn Weigel är (tillsammans med Fredrik Erixon) författare till boken The Innovation Illusion (Yale University Press), av Financial Times listad som en av ”Best Business Books of 2016” och även omnämnd i Foreign Affairs, The Wall Street Journal, The Economist med flera. Weigel har arbetat med strategisk utveckling av företag alltsedan han startade sin karriär som managementkonsult för Booz Allen Hamilton, 1998. I dag arbetar han främst som rådgivare och investerare, och är även en internationellt anlitad talare.