Gråzon

Publicerad 13 april, 2021
115 sidor

När Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2020 tar upp hoten mot Sverige är det inte traditionell krigföring som hamnar högst. Hoten som beskrivs är i stället komplexa och diffusa till sin natur. Ofta spänner de över flera samhällssektorer och kan utgöras av vad som framstår som legitima och tämligen alldagliga skeenden i ett öppet samhälle.

I dag består några av de allvarligaste hoten mot Sverige av främmande makts aktiviteter riktade mot vår grundläggande förmåga att fungera som samhälle. Angriparens avsikt är att skapa ett slags skugglandskap, en gråzon, i vilken gränsdragningen mellan krig och fred blir otydlig – eller oväsentlig. I den förvirrade situation som uppstår får angriparen ett strategiskt överläge och utrymme att uppnå sina mål.

Gråzonen är ett svårdefinierat tillstånd bestående av flera parallella processer. Komplexiteten i dess natur gör den svår att beskriva, men också att bemöta. Därtill skapar aktiviteterna som pågår i gråzonen en hotbild som ställer nya och andra krav än de som det traditionella försvaret utformats att bemöta.

I antologin Gråzon samlas några av Sveriges främsta försvars- och säkerhetspolitiska experter för att resonera om de samtida hoten mot samhället, och om hur vi bäst kan försvara oss mot den komplexa hotbild som uppstår i gråzonen.

Författarna till antologin är Katarina Tracz (red.), Annika Nordgren Christensen, Gunnar Hökmark, Henrik Sundbom, Oscar Jonsson och Patrik Oksanen.

Beställ boken genom att skicka ett mejl till info@frivarld.se. Betalning sker via faktura eller Swish (ange i mejlet vilket betalningssätt du föredrar). Priset är 70 kr plus frakt.