Rapporter | Briefings

TTIP: ett geopolitiskt redskap i en multipolär världsordning

20 november, 2015

2013 inleddes förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det är sedan tidigare känt att TTIP har stor potential att bidra till ekonomisk tillväxt och jobb på båda sidor Atlanten. Ett potentiellt avtal skulle dock handla minst lika mycket om geopolitik som om handel. I en tid när Europa och USA står inför flera […]

LADDA NER

Kinas nya utvecklingsbank

12 oktober, 2015

I somras lanserades den Kinadrivna utvecklingsbanken ”Asian Infrastructure Investment Bank” (Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur, AIIB). Sverige är ett av de länder som valt att vara med i banken från första början – ett i sig knappast okontroversiellt beslut. På ytan är syftet med AIIB att öka investeringarna i infrastruktur i Asien. Men för Peking är […]

LADDA NER

Den feministiska utrikespolitiken

15 september, 2015

Hösten 2014 aviserade den då nytillträdda utrikesministern Margot Wallström att regeringen ämnade föra en feministisk utrikespolitik. Länge förblev det emellertid oklart vad den egentligen bestod av. Den nya politiken fick också utstå hård kritik från borgerligheten, inte sällan bestående av raljanta avfärdanden. Snart ett år efter regeringens tillträde har den feministiska utrikespolitiken konkretiserats.  Enligt Wallström […]

LADDA NER

Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?

31 augusti, 2015

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket […]

LADDA NER

Hit men inte längre

20 maj, 2015

I takt med att situationen i närområdet blir osäkrare lyfts det nordiska försvarssamarbetet fram som ett sätt att stärka såväl den militära förmågan som säkerheten i regionen. Men både det nordiska försvarssamarbetet och det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland har tydliga brister. Vid en närmare granskning framgår en rad oklarheter och begränsningar. I rapporten […]

LADDA NER

BRIEFING: Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter?

24 mars, 2015

I samband med kriget i Syrien och Irak har antalet jihadresenärer ökat mer än någonsin tidigare i historien. Fenomenet är påtagligt i hela västvärlden, så även i Sverige. I januari 2015 misstänkte Säpo att 300 indi­vider från Sverige åkt till Syrien eller Irak för att strida, av dessa kunde 130 fall bekräftas. Debatten kring varför […]

LADDA NER

Svensklärarna i DDR – en studie av ett Stasiprojekt

10 mars, 2015

Sverige var in i det sista fram till murens fall ett målland för östtysk infiltration och spionage. En utvald målgrupp var svenska lärare, mot vilka riktades ett särskilt indoktrineringsprogram. Det skedde inom ramen för ett officiellt samarbete och var ett led i det östtyska kommunistpartiets kampanj för att få DDR-staten erkänd. Utifrån fynd i tyska arkiv och intervjuer med inblandande har Anders Törnvall […]

LADDA NER

Rysk psykologisk krigföring i Lettland

23 februari, 2015

De ryska propagandakampanjerna i de baltiska staterna är en del av det moderna hybridkriget. Med desinformation via medier och kulturella program ska allmänhetens motståndskraft försvagas och ytterst politikerna påverkas att fatta beslut som tillgodoser ryska intressen. De ryskspråkiga minoriteterna utnyttjas som verktyg och partier korrumperas. Rapporten Rysk psykologisk krigföring i Lettland sammanfattar och analyserar en central del av den nya ryska militärdoktrinen. Detta är lärdomar med […]

LADDA NER

Isolationism eller interventionism?

2 februari, 2015

Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts liksom nedskärningar i försvarsbudgeten. Samtidigt har utmaningarna från Kina och Ryssland ökat. Det förra kalla krigets bipolära maktkamp har nu under det nya kalla kriget blivit multipolär. Här ges en bakgrundsanalys av de historiska rötterna till Obamas vägval och de problem som följt. Maktkamp råder mellan olika trender. Rapportens författare […]

LADDA NER