Kinas nya utvecklingsbank

Publicerad 12 oktober, 2015
ISBN: 978-91-87709-92-0
13 sidor

I somras lanserades den Kinadrivna utvecklingsbanken ”Asian Infrastructure Investment Bank” (Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur, AIIB). Sverige är ett av de länder som valt att vara med i banken från första början – ett i sig knappast okontroversiellt beslut.

På ytan är syftet med AIIB att öka investeringarna i infrastruktur i Asien. Men för Peking är AIIB också ett ekonomisk-politiskt projekt syftandes till att stärka Kinas ekonomiska makt i Asien. Det råder även oklarhet om vad AIIB kommer att betyda för Världsbankens och Internationella valutafondens inflytande i världsekonomin. Farhågor väcks nu för att AIIB kan komma att utmana västerländska normer om demokrati och marknadsekonomi.

Detta är några av ämnena som behandlas i den nya rapporten ”Kinas nya utvecklingsbank – en utmanare av västerländska normer?”.

– AIIB är ett så pass nytt projekt att det ännu ej går att avgöra vad organisationen kommer att betyda för den globala politiska spelplanen. Eftersom Sverige är medlem från första början har vi en möjlighet att trycka på för att bankens arbete ska präglas av transparens, marknadsekonomi och fri konkurrens, säger Benjamin Katzeff Silberstein, rapportförfattare.

– AIIB:s etablering kan påverka den framtida ekonomiska och politiska utvecklingen i Asien och i förlängningen den rådande globala världsordningen. Sveriges medlemskap i AIIB har inte uppmärksammats tillräckligt. Benjamin Katzeff Silbersteins rapport är ett viktigt bidrag till denna debatt, säger Erik Brattberg, ansvarig för Frivärlds globala handels- och utvecklingsprogram.

Benjamin Katzeff Silberstein är fellow hos Frivärld och doktorand i historia med fokus på Östasien vid University of Pennsylvania. Benjamin har tidigare arbetat som ämnessakkunnig på Utrikesdepartementet och varit ledarskribent på Svenska Dagbladet, där han numer regelbundet medverkar som gästskribent. Benjamin har skrivit boken Bilder från Nordkorea tillsammans med Villy Bergström. Han har publicerat artiklar i bland annat Jane’s Intelligence Review, North Korean Review och The Diplomat.