Kinas globala investeringar: Ekonomiska verktyg för politiskt inflytande?

Publicerad 28 september, 2018
ISBN: 78-91-7703-165-9
25 sidor

Hur märks Kinas statskapitalistiska styre i kinesiska globala investeringar? Vad innebär de ökade kinesiska investeringarna politiskt och ekonomiskt för omvärlden? Hur bör västvärlden, EU och Sverige bemöta Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande i våra egna länder och internationellt?

Dessa är några av de ämnen som behandlas i den nya rapporten Kinas globala investeringar: Ekonomiska medel för politiskt inflytande? av Kristina Sandklef. Rapporten lanserades den 1 oktober.

Om rapportförfattaren:
Kristina Sandklef har tidigare arbetat på Ericsson, Försvarsmakten och East Capital i olika roller som Kinakännare. Idag driver hon sin egen konsultfirma, Sandklef Asia Insights, inriktad på fördjupade analyser om Kina och vart landet är på väg ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt. Hon har följt Kinas utveckling på nära håll de senaste 25 åren och har studerat kinesiska i Lund och Peking.