Användbart men otillräckligt: EU:s ramverk för granskning av utländska investeringar

Publicerad 14 mars, 2019
3 sidor

Europas och Sveriges säkerhet undermineras när strategiskt viktiga resurser övertas av företag som kan kontrolleras av främmande makter, i synnerhet Kina och Ryssland. EU har kommit till insikt att detta är ett problem och antog därför den 5 mars ett ramverk för säkerhetsgranskning av utländska direktinvesteringar. Även med det nya europeiska ramverket är det upp till unionens medlemsstater att själva granska och vid behov hindra investeringar, men Sverige saknar ännu ett system för att göra detta.

I Frivärlds briefing ”Användbart men otillräckligt: EU:s ramverk för granskning av utländska investeringar” redogör Pär Nyrén för gällande lagstiftnings otillräcklighet och vilka hot som en svensk granskningsmekanism borde fokusera på.

Pär Nyrén är projektledare för näringslivs- och globaliseringsfrågor på Frivärld.