Inre marknad, yttre styrka

Publicerad 14 maj, 2019
9 sidor

I Frivärlds rapport Inre marknad, yttre styrka redogör Håkan Jonsson för hur EU-samarbetet stärkt Europas konkurrenskraft. Europas näringsliv och europeiska värderingar är vinnare av en inre marknad med gemensamma regler. Om EU tappar denna fördelaktiga position kan det bli USA eller Kina som tar över ledarskapet i att sätta standarder och spelregler.

Frågor om civila rättigheter i omvärlden kommer fortsatt behöva främjas med traditionell utrikespolitik, men det är viktigt för Europa att ta vara på den inre marknaden som ett incitament att anamma transparens, ekologisk hållbarhet och andra värden som är förbundna med ekonomiska institutioner, skriver Håkan.

Håkan Jonsson är senior director och partner på Hallvarsson & Halvarsson. Jonsson har en bakgrund som diplomat och var statssekreterare till dåvarande EU-ministern Cecilia Malmström