Norge och EU

Publicerad 16 maj, 2019
8 sidor

Inför folkomröstningen om Brexit 2016 hävdade utträdesförespråkarna att Storbritannien behövde ”ta tillbaka kontrollen”. Norge-modellen har sagts vara ett alternativ för Storbritannien, men hur mycket kontroll innebär egentligen ett samarbete av detta slag?

I den här rapporten granskar Claes Arvidsson Norges relationer med EU. Slutsatserna talar sitt tydliga språk. Genom EES-avtalet tvingas Norge i realiteten godta lagstiftning som fattas av andra. Det är ett demokratiskt underskott som understryks både av europafrågornas frånvaro till vardags i den offentliga debatten och att specifika frågor kommer upp till debatt när beslut i realiteten redan är fattade.

Inte ens på de politikområden som är undantagna i EES-avtalet undgår Norge att påverkas av EU. Samtidigt leder utanförskapet till att man inte heller på andra samarbetsområden sitter med vid bordet där besluten fattas. En Norge-modell för Storbritannien förefaller alltså vara allt annat än ett sätt att ta tillbaka kontroll.

Claes Arvidsson är författare och redaktör för SvD:s Säkerhetsrådet. Han var ledarskribent för Svenska Dagbladet 1999-2013 med huvudsakligt fokus på utrikes- och säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter. Han är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin.