Hur demokratier bör hantera icke-demokratier

Publicerad 5 juni, 2019
13 sidor

Åren efter Berlinmurens fall präglades av optimism och en ny världsordning baserad på fred, globalisering och demokrati skulle byggas. Idag ser demokratiseringsprocessen ut att ha kommit  av sig och att historien tog en annan vändning. Sedan ett decennium tillbaka är demokratin på global reträtt och auktoritära idéer har fått ökat fäste och spridning världen över, såväl innanför som utanför Europas gränser. Att hantera icke-demokratiska stater är återigen ett huvudproblem för svensk utrikespolitik, vare sig det är Ryssland, Kina eller andra stater.

I Frivärlds rapport Hur demokratier bör hantera icke-demokratier introducerar Svante Cornell ett ramverk för hur vi kan klassificera och sedermera hantera olika typer av icke-demokratiska länder. Cornell argumenterar för att demokratiska staters utrikespolitik bör ta tre huvudsakliga faktorer i beaktande i sin politik mot auktoritära stater: nivån av repression i en stat; dess världsbild och ideologi; samt, statens roll inom det internationella samfundet.

 

Svante Cornell är medgrundare av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) och leder institutets program för sidenvägsstudier. Han är även Senior Fellow vid ISDP:s amerikanska samarbetspartner, the American Foreign Policy Council. Han är ansvarig utgivare för The Turkey Analyst, som har publicerat analyser av turkisk politik och utrikespolitik sedan 2007.