Rapporter | Briefings

BRIEFING: Svenska FN-insatsen i Mali

14 mars, 2017

Hösten 2016 följde frilansjournalisten Annica Ögren den svenska delen av FN-insatsen i norra Mali som inbäddad reporter. Malimissionen är en av de blodigaste insatserna i FN:s historia, där olika separatistiska och islamistiska grupper kämpar mot varandra om kontrollen över ökenområdet Azawad. Ögren skildrar både konfliktens grymhet och de svenska soldaternas egna tankar om varför missionen […]

LADDA NER

Från förebild till varnande exempel

5 oktober, 2016

Inför det amerikanska presidentvalet har frihandel seglat upp som en av de mest brännande politiska frågorna. Genom kraftfull mobilisering försöker olika intressen att underblåsa den tilltagande skepsisen mot frihandel i allmänhet och frihandelsavtal i synnerhet. I rapporten ”Från förebild till varnande exempel – USA och frihandelsmotståndet” diskuterar Sara Norrevik det växande frihandelsmotståndet med utgångspunkt i den amerikanska […]

LADDA NER

Mot en geoekonomisk tidsålder?

5 september, 2016

I debatten om internationella relationer hörs allt oftare att den klassiska geopolitiken har kommit tillbaka. En historisk skillnad är dock att dagens slagfält mellan stater är minst lika mycket ekonomiskt som politiskt eller militärt. Geopolitik och ekonomi har närmat sig varandra. I den kommande rapporten ”Mot en geoekonomisk tidsålder? Om ekonomiska verktyg som maktmedel i världspolitiken” diskuterar Erik Brattberg geoekonomins växande […]

LADDA NER

BRIEFING: Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?

19 april, 2016

Sverige och Finland har inlett ett militärt försvarssamarbete. Såväl den svenska som den finländska regeringen har tydligt uttalat att samarbetet länderna emellan ska fördjupas. Det antyds att det ska omfatta hela skalan; fred, kris och krig. Hittills har dock svaren från politiker kring hur ett samarbete i krigstid skulle vara utformat varit svepande. I briefingen […]

LADDA NER

Natomotståndet i Sverige – vilka och varför?

27 januari, 2016

Efter Rysslands invasion av Ukraina och ökat aggressivt beteende i Sveriges närområde har frågan om svenskt medlemskap i Nato aktualiserats. Debatten är på många sätt unik: under kalla kriget var svenskt Natomedlemskap en ickefråga och även efter murens fall fortsatte motståndarsidan att ha ett starkt stöd i opinionen. På senare tid visar emellertid flera opinionsmätningar […]

LADDA NER

TTIP: ett geopolitiskt redskap i en multipolär världsordning

20 november, 2015

2013 inleddes förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det är sedan tidigare känt att TTIP har stor potential att bidra till ekonomisk tillväxt och jobb på båda sidor Atlanten. Ett potentiellt avtal skulle dock handla minst lika mycket om geopolitik som om handel. I en tid när Europa och USA står inför flera […]

LADDA NER

Kinas nya utvecklingsbank

12 oktober, 2015

I somras lanserades den Kinadrivna utvecklingsbanken “Asian Infrastructure Investment Bank” (Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur, AIIB). Sverige är ett av de länder som valt att vara med i banken från första början – ett i sig knappast okontroversiellt beslut. På ytan är syftet med AIIB att öka investeringarna i infrastruktur i Asien. Men för Peking är […]

LADDA NER

Den feministiska utrikespolitiken

15 september, 2015

Hösten 2014 aviserade den då nytillträdda utrikesministern Margot Wallström att regeringen ämnade föra en feministisk utrikespolitik. Länge förblev det emellertid oklart vad den egentligen bestod av. Den nya politiken fick också utstå hård kritik från borgerligheten, inte sällan bestående av raljanta avfärdanden. Snart ett år efter regeringens tillträde har den feministiska utrikespolitiken konkretiserats.  Enligt Wallström […]

LADDA NER

Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?

31 augusti, 2015

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket […]

LADDA NER