Trumps epidemi och recession

Publicerad 9 april, 2020

I papern ”Trumps epidemi och recession”analyserar Frivärlds senior fellow Anders Åslund de globala institutionernas misslyckanden när det kommer till hanteringen av smittan. För att hantera en kris likt coronakrisen krävs starka internationella institutioner, någonting som inte har fungerat i praktiken, bland annat på grund av försvagade WHO och WTO, Trumpadministrationens nedskärning av Center for Disease Control and Prevention, samt långsamt agerande från finansmarknadernas sida. Detta har lett till att smittan inte kunde tyglas i förtid och förorsakar nu skador som hade kunnat undvikas.

Anders Åslund är senior fellow på tankesmedjan Atlantic Council och adjungerad professor vid Georgetown University. Han är ledande specialist på politisk ekonomi i Ryssland, Ukraina och Östeuropa, samt agerat som ekonomisk rådgivare åt bland annat Rysslands regering 1991-94 och Ukrainas regering 1994-97. Vidare har han publicerat 15 böcker, bland annat Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015) samt How Capitalism Was Built (CUP, 2013). Hans böcker har blivit översatta till tolv olika språk.